SEMANA SANTA….. NOON AT NGAYON

Sa tradisyon ng pagngingilin ng mga Romano Katoliko, mga Kristyano, at iba pang sekta na nagoobserba sa tradisyon ng Semana Santa (hindi po nilalahat), meron bang pagkakaiba NOON at
NGAYON? MALAKI. At yan ang nais ibahagi ng Daplis Semana Edition sa mga mahal naming taga-subaybay. Sana may mapulot kayong aral: NOON…taimtim na mga dalangin ang nauusal tuwing
Mahal Na Araw o Semana Santa. Halos pati huni ng ibon ay wala kang maririnig. Na para
bang nagluluksa ang sanlibutan dahil sa pagkamatay ng ating Manunubos.

Damang-dama natin ang sidhi ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, pagkukulang at pagmamalabis. Nangingilid pa ang luha at nginig ang tinig sa pagpapasalamat sa iyong kaligtasan at buhay. Taos- pusong nagtitika ang mga tao. Habilin ng ating mga ninuno:
“huwag kang mag-iingay”. Maraming bawal. Parang ang bawa’t hakbang ay may bilang. Maraming negosyo ang sarado. Maraming opisina ang tigil-operasyon. Ang mga tao, taimtim na nananalangin sa kanilang Bisita Iglesia.

Mararamdaman mo ang pagkasagrado ng Mahal na Araw. Bawal kumain ng karne. Bawal maligo sa Biyernes Santo. At marami pang mga akto na batay na rin sa Banal na Kasulatan. NOON, banal ang
magsisi at magtika. NGAYUN, NASAAN ANG MGA TAO? Nandiyan lang sila sa tabi-tabi. May ngilin pa ba? Meron pa rin. Di na nga lang siguro kasinsidhi at kasintindi ng nakamulatan. Maingay na ang sanlibutan dahil sa magkakaibang pananaw, paniniwala, at makabagong pamumuhay.

Maingay ang mundo ng iba’t-ibang tunog: BALA, BALITA, ALITAN, MUSIKA, HALAKHAK, SIGAW, GALAK at iba pa. Iba’t ibang paraan ng pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay. Marami pa
rin ang sumusunod sa tradisyon at marami na rin ang kanya- kanya ng paraan sa pagoobserba ng Mahal na Araw. Nangingibababaw ang makamundong hangarin. Materialismong pangangailangan. Makasariling motibo. Dahil sa rangya at pagbabago ng estado, ng panahon, at ang katotohanag
may mga nilalang na sinakop na ng imbi at sakim na ipinunla ni Satanas, marami na rin ang nakalimot na tumawag sa Kanya.

Marami na rin ang hambog at tumalikod na sa Poong Maykapal. Ano na ang katuturan ng Sampung Utos ng Diyos? Ano ang katuturan ng Pitong Huling Salita ni Hesus? Ano ang kahulugan ng Pagtubos ng ating mga kasalalanan? NASAAN NA ANG KABANALAN NG TAO? SAPAGKAT ANG TAO AY NALALANG NA PANTAY- PANTAY, wala tayong karapatang husgahan ang ating kapwa. Nasa tao kung paano nya paiikutin ang kanyang gulong. Nasa tao kung paano nya kikilalanin ang Maylikha. Tayo ay nasilang na may bahid ng kasalanan. Walang perpekto.

Sana, sa pamamagitan ng DAPLIS na eto, ay may naibahagi kami sa ispiritualidad ng ating pagkatao, mag Ka- Amianan. IIwan namin sa inyo na maging gabay: “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa”. 1 Peter 1:14-16 (ESV) “As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you
also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.” Adios mi amor, ciao, mabalos.

Amianan Balita Ngayon