THE GIBRALTAR KALIPI’S CULMINATING PROGRAM

Halalan 2022

Theme: Agenda ng Kababaihan Tungo sa Kaunlaran with Vice Mayor Faustino A. Olowan addressing nabuhay sa lahat ng kababaihan and guest Madam Sol Go representing Congressman Mark Go meeting the residents, barangay officials, barangay workers, and barangay volunteers, March 31,2022.

Carlos C. Meneses/ABN