UP SILBI MAGHAHANDOG NG TULONG SA CREATIVE START-UPS

BAGUIO CITY

Ang University of the Philippines-Baguio ang nangunguna sa proyekto na nais tulungan ang mga lokal na creatives upang makapagtatag ng sarili nilang mga negosyo. Ang Social Innovation
Laboratory and Business Inclusion, o SILBI, ay isang programa na magsusulong ng mga serbisyo, pasilidad, at pagpopondo para sa mga manlilikha na nais gawing pangkabuhayan ang kanilang
sining. “(Our goal is) to enrich the creative city and to promote these artists and artisans through events, programs, and para hindi mamatay yung artists sa Baguio.

Kasi walang creative city kung walang creatives. (Nais namin na mapalago ang creative city at isulong ang mga artists at manlilikha sa pamamagitan ng paghandog ng mga programa at para hindi mamatay ang mga manlilikha sa Baguio. Kasi walang creative city kung walang creatives.)” pahayag ni Avereen Tibalao, project assistant ng SILBI. Kapag inilunsad na ang programa, ang mga creatives ng Baguio at Benguet ay maaaring mag-apply para sa screening program ng SILBI upang
magabayan sila sa pagtatatag ng kanilang pansariling kabuhayan.

Ang pinapatayo na innovation hub and biodiversity research center sa tabi ng Sunshine Park ang isa rin sa mga pasilidad na gagamitin ng programa upang maipakita ang mga produkto ng mga
sinusuportahan nitong mga manlilikha. Ang SILBI ay planong magkaroon ng soft launch sa Oktubre kasabay ng Ibagiw Festival. Kung tuluyan na maipapatupad ang programa, ito ang magiging ikaapat na Technological Business Incubator o TBI sa Baguio at Benguet.

Thea Sherina Cathelin Rillera – UB Intern/ABN

Amianan Balita Ngayon