3,545 BENEFICIARIES ULIT ANG NAKATANGGAP NG SAHOD SA TUPAD PROGRAM NG DOLE

BENGUET

Buong buo natanggap at may pa burger ulit tayo sa lahat! Sa susunod ulit! What I’m always happy about, pagtapos ng mga payout, ang mga beneficiaries deretso sa palengke o tindahan para bumili ng mga essentials. It gives them purchasing power and it keeps the local economy going dahil sa mga local vendors din sila bumibili. Again, this is just a short term solution. It is parallel with all our other efforts for medium and long-term goals. Ken saan tayo nga mabannog nga agbirok ti pondo magapu gobierno tapnu makadanon kadagiti umili.

Kuna ti daduma, nagadu kanu ti ipaum-umay tayo nga ayuda. Saan po ba nga usto nga mausar ken maidanon dagiti programa ti gobierno kadagiti tattao? Bay an tayo laeng ba nga mapan iti daduma nga probinsya? Saan ba nga rumbeng nga mapan kadagiti tattao dagitoy nga tulong? Rumbeng laeng. Because Benguet deserves the best. Kaya tuloy tuloy ang lahat ng tulong na paparating sa probinsya! Libre pagpapagamot, social services, scholarships, at marami pang iba. Consistent since day one at hindi seasonal lang. Yan ang pagmamalasakit.

Photo Story by Cong Eric Yap Office

Amianan Balita Ngayon