AGTULTULOY A PANAGAYATTAYO PARA KADAGITI MANNALON ITI LA UNION

Pinangunahan ni La Union Gov. Rafy Ortega-David (gitna) ang distribution ng Agricultural Inputs na nagkakahalaga ng Php 1.7 million para sa 40 farmer-cooperators mula sa mga bayan Bacnotan, Bangar, Luna, San Juan, Agoo, Bauang, Rosario, at Naguilian. Ang bawat farm-coops ay nakatanggap ng 25 packs ng Hybrid Seeds, 15 bags ng Urea, 20 bag ng Complete, 10 bag ng Ammonium Phosphate, 5 mga bag ng Muriate of Potash, 50 bag ng mga Organic
Fertilizer at 5 bote ng mga Insecticides, Herbicides, at Fungicides, ito para sa paghahanda sa darating na
tag-ulan.

Idinagdag pa ni Gov. Ortega-David na noong nakaraang taon ay sinabihan niya ang kanilang Agriculture Office na kailangan na mapabilis at mapaaga ang distribusyon ng mga kagamitan at tulong sa mga magsasaka bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan at ito ay nagapan aniya na lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasaka ng mga nasabing magsasaka.- na kung maaari ay mas mapabilis at mas mapaaga ang distribution ng mga pangangailangan ng ating mannalon. This year, natupad ng PGLU ang pangakong iyon kung kaya’t malaki po ang pagpapasalamat ng ating mga farmers sa mas pinaagang aksyon sa kanilang mga pangangailangan.

Amianan Balita Ngayon