Ang iyong boto ang malakas at matatag na boses sa pagbabago

Editorial

Ang halalan na patas, maayos at tapat ay nananatili at mananatili pa ring pinaka-ultimong sukatang politikal.

Paraan ito para sukatin kung hanggang saan ang nagawa ng mga kasalukuyang nakaupo sa posisyon at kung maipagpapatuloy pa nila ang panunungkulan depende sa magiging kalalabasan ng halalan o tatapusin na ang kanilang pangungunyapit sa poder at ang kanilang kapalaran sa politika ay huhusgahan ng nakakaraming publiko sa pamamagitan ng pagboto.

Sa darating na Mayo 13, 2019, ay muling isasaproseso ang pagpili ng mga kakatawan at manunugkulang opisyal sa publiko (taongbayan) na uupo sa senado, mababang kapuluan ng kongreso, probinsiya, siyudad at manusipilidad.

Dito sa prosesong ito ay maaari ding lugar kung saan ihahayag ng tao sa pamamagitan ng pagboto ang kanilang kawalang-kasiyahan, sama ng loob, kabiguan at mga sentimiento sa gobyerno o sa kabilang banda ay ihayag ang patuloy pa ring suporta sa kasalukuyang gobyerno at namamahala nito.

Sa maka-demokrasyang proseso ng halalan ay libre ang sinumang kumandidato o magnais tumakbo at maupo sa isang pampublikong posisyon, at dahil na rin sa marami ng ipinagbago ang takbo ng politika sa bansa ay dumarami na rin ang “nagkakagustong” tumakbo – dumarami na rin ang “pagpipilian”.

Ang pagtanggi ng taongbayan sa mga kandidato o kaalyado ng kasalukuyang administrasyon at pumabor sa mga oposisyon na magkaroon ng “bentahe” sa mga upuan sa senado at kongreso, maging sa mga lokal na posisyon ay isang malinaw na boses ng kawalangkasiyahan at pagtutol.

Subalit kung manaig ang administrasyon at makuha ang mayorya o higit pa ay patunay ang hudyat na pumapabor ang tao sa ginagawa at tila sinasabing ituloy pa.

Sa Marso 30 ay umpisa na ng opisyal na panahon ng  pangangampanya ng mga kandidato para sa mga lokal na posisyon at dito ay muling sisigla at iinit ang panahon.

Panahon na ng panliligaw ng mga kandidato, panahon na ng mga pangako, panahon na ng magagaling at matatalino, panahon na ng mga malilinis at tapat maglingkod, panahon na ng mga may pagmamahal sa kapuwa-tao at kapaligiran, panahon na ng madaling lapitan at pagiging mababa, panahon na para sabihing hindi sila magkakamal sa kaban ng bayan, panahon na para sabihing sila ang “dapat iboto”, at ito rin ang panahon ng batuhan ng putik at siraan, at huwag naman sana (di maiiwasan) panahon ng kagukuhan – panahon na nga ng halalan sa Pilipinas.

Gaya ng mga datihang politiko, wala sigurong tumatakbong kandidato ang hindi nagnanais isulong ang mga polisiyang nakaukit sa isang matatag na politika at manatiling popular para sa minimithing tuloy-tuloy na karera sa pulitika.

Sa makabago at napaka-unlad ng mundo ng teknolohiya at pamamaraan ay madali ng iparating ang mga saloobin at pananaw, subalit sa lahat ng ito ay dapat pakaisipin ng bawat-isa na ang
tunay na laban sa mga darating na buwan ay hindi sa Social Media, hindi sa Twitter, hindi Facebook, sa Instagram at iba pa kundi sa mga presinto kung saan kayo boboto.

Maaaring makaimpluwensiya ang mga likes at posts ngunit hindi ito maibibilang na boto, hindi nito maiiba ang kalagayang andiyan na ng ganun na lang – ngunit kaya itong baguhin ng darating na halalan.

Ang lubos na pakikilahok sa pagboto ay isang mahalagang karakter, isang potensiyal na piyesa para mailuklok kung “sino” ang karapat-dapat na mamumuno at mabago ang kuwento ng ating buhay – harinawa para sa mas magandang buhay at pamayanan at huwag para sa mas lalong ikasasadlak sa kangkungan.

PMCJr.