Bakit hindi binanggit ni Digong ang Cordillera Autonomy sa SONA?

Editorial

Nang sa wakas ay pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas sa Cordillera Autonomy bilang isang urgent bill o priority bill ay marami ang nagsaya lalo na ang mga pangunahing mambabatas at personalidad na nagsusulong nito. Umasa rin sila na babanggitin ito ng pangulo sa kaniyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) at katunayan ay inimbitahan pa ng pangulo si Mayor Mauricio Domogan (bilang Chairman ng Cordillera Regional Development Council) na dumalo sa SONA, subalit kung ano ang saya ng mga pabor sa otonomiya ay ganundin ang pagkadismaya nila sa hindi pagbanggit ng otonomiya sa SONA.

Malaking bagay sana kung nabanggit man lang ng pangulo ang otonomiya sa Cordillera dahil magsisilbi itong malakas na panghikayat at positibong senyales sa mga mamamayan ng rehiyon.

Sa buong Pilipinas ay dalawa lamang na rehiyon ang nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng otonomiya, ang Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) at Cordillera Administrative Region (CAR) sa ilalim ng 1987 Constitution. Nakamit na ng Muslim Mindanao ang otonomiya subalit tatlong dekada na ay nananatiling pangarap pa lamang ang otonomiya sa Cordillera.

Pati sa paglatag ni Speaker Pantaleon Alvarez ng kanilang listahan ng mga pangunahing panukalang batas na bibigyan-pansin, tutukan at isusulong sa pagbubukas ng 17th Congress ay wala rin ang otonomiya ng Cordillera. Nasa listahan ang Pederalismo at Bangsamoro Basic Law (BBL) at ito ang nagdudumilat na katotohanang pederalismo talaga ang nais isulong ng pangulong Duterte at ng kaniyang mga kaalyado.

Naipakita na ng mga lider at mambabatas ng rehiyong Cordillera ang kanilang pagkakaisa ng magbuklod sila na makipagkita at makipag-usap kay Pangulog Duterte ng kanilang masidhing pagnanais ng isang otonomiya sa rehiyon. Ngayon at higit kailanman ay mas lalong ipakita nila ang (tunay) na pagkakaisa at gawin ang lahat ng makakaya sa pagsulong ng batas sa loob ng kongreso. Ang hindi pagbanggit ni Pangulong Duterte ng otonomiya sa SONA ay hindi nangangahulugang tumigil na ang pag-asa bagkus ay nasa mga kamay na ng mga mababatas ng rehiyon na ipaglaban ito at iwaksi na muna ang pagkakaiba ng pulitikal na interes at partido pulitikal at gawing prayoridad naman ang interes ng taong-bayan ng Cordillera kung naniniwala sila (mga mambabatas) na ang otonomiya nga ang kasagutan sa pag-unlad at ikabubuti ng rehiyon. PMCJR