Ang Matuwid at ang Masama Ang Matuwid at ang Masama 

Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan; sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng dayuhan, at huwag ng iyong sariling mga labi. Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; ngunit mas mabigat sa mga ito ang galit ng hangal. Ang poot ay malupit, at ang galit ay nakakapuno, ngunit sinong makakatayo sa harap ng paninibugho? Mas mabuti ang hayag na pagsaway, kaysa nakatagong pagmamahal.

MGA KAWIKAAN 27:1-5

Amianan Balita Ngayon