“Dun tayo sa subok na, hindi yung nangangako pa lang”

Opinion

Mapa-lokal o nasyunal na mga kandidato, doon tayo sa subok na sa pakikisalimuha, simpatiya at malasakit sa mga daing ng karaniwang tao.

Sa dinami-daming pulitikong naghahangad ng kapangyarihan, mainam na suriin ng botante kung pakitang tao lamang ito o subok na itong naglilingkod para sa kapakanan ng mamamayan.

Tiyak na mas marami diyan ang ngayon lang pala-ngiti, pala-bati at pala-kamay sa mga tao. Pagkatapos ng eleksyon, kabaliktaran na ang asal. Hindi mo na makita ni anino. “Can’t be reached” na dahil “super rich” na. Ang mga ganito’y dapat lang hindi na iboto!

Marami din diyan ang kung alipustahin ang mahihirap ay akala mo hindi tao kung ituring sila. Ngunit ngayong election season na naman, nanggaling daw sila sa mahirap na sektor at alam nila ang hirap ng nangangalam na sikmura dahil sa gutom.

Napakarami din ang “nagli-lip service” (hanggang salita lang) ngayon ng mga hinaing ng nakararami sa pabahay, lupang sakahin, trabaho, o mga karapatang pantao.

Ngunit kung balikan mo sa tanang buhay niya’y ni hindi man lang nakatapak sa lupang sakahan, nagbanatbuto, o kaya’y nanawagan pang buwagin ang mga nagmamartsa o nakikibaka para sa karapatang-pantao.

Kanya’t mahirap sumangayun sa panawagang ‘wag magbatuhan ang mga kandidato at supporters nito tungkol sa mga nakaraan ng kanyakanyang kandidato. Ang nakaraan ng kandidato ay “track record” niya. Doon nating susukatin ang kandidato hindi sa pangako nya.

Kung ang kandidato’y kasalukuyang nakapwesto o pasado na at nagbabalik, suriin kung paano siya gumampan sa kanyang tungkulin. Kung paano siya bomoto sa mga mahahalagang desisyong nakaapekto sa mamamayan?

Kung ang kandidato nama’y bago o hindi na nahalal, suriin din nating mabuti kung tugma ba sa kapakanan ng mas nakararami ang tayo niya sa mga mahahalagang isyu sa komunidad at bayan. Dahil kung hindi, tiyak kapangyarihan lang ang pakay niyan at hindi upang maglingkod sa mamamayan!