“HARASSMENT CASE” LANG ANG GRAFT COMPLAINT SA MGA OPISYAL NG TABUK CITY?

Itinuturing na “harassment case” lang sa mga opisyal ng Tabuk City, Kalinga ang reklamong graft sa
Ombudsman kaugnay sa inutang nito sa Development Bank of the Philippines (DBP). Maliwanag na sinasangayunan ng batas ang pakikipagkasundo ni Mayor Darwin Estranero sa bisa ng pagbasbas ng Konseho ng Tabuk City upang sa pamamagitan ng pag-utang ay matustusan ang mga proyektong pangimprastraktura para sa kagalingan ng mga mamamayan na sinasakupan nito.

Sa katunayan, ayon sa Mayor, dumaan ang usaping pagutang sa mahabang proseso ng Konseho bago pa man ito makipagkasundo sa DBP. Sinasang-ayunan din ng batas diumano na gamitin bilang “security
guarantee” ang Internal Revenue Allotment (IRA) ng isang LGU kung ang buwanang hulog ay hindi
naman ito sobra sa 20 porsyento kahit pa man ang pagkaka-utang ay tumagal sobra sa termino ng mga
nakipag-kasundong mga opisyal.

Sa katunayan, 4 porsyento lamang ang interest na iginagawad ng DBP, na ayon sa mga nasasakdal ay higit na kapaki-pakinabang sa mamamayan ng Tabuk City kung ikukumpara sa benepisyong matatamasa mula sa loan nito. Taliwas sa malisyosong paratang ng mga paglabag, lahat ng mga pinaglaanan na mga
proyektong pangimprastraktura’y masusing natimbang ayon sa mga prayoridad na pangangailangan ng mga mamamayan, giit ni Mayor Estranero at mga opisyal Lahat ng mga makikinabang sa mga
proyektong pinaglaanan ng utang sa DBP ay nakonsulta, taliwas din sa paratang ng reklamo sa Ombudsman.

Nakakatawang igiit ng reklamo, ayon sa mga opisyal ng Tabuk City, na hindi nakonsulta ang mga
pambansang minoryang apektado ng mga proyekto, dahil una’y hindi naman usapin ng lupang ansestral ang mga sangkot na kalupaan kundi mga kasalukuyan nang kalsadang nangangailangan na lamang ng
pagkumpuni. Pangalawa’y ang mga magbebenepisyo’y mga pambansang minorya din ng Tabuk City.
Sa dulo’y, paggigiit ng mga namumuno ng Tabuk City sa Ombudsman, ang mga mamamayan ng Tabuk City ang makikinabang sa mga proyekto. Hindi iisang tao lamang, kundi’y daang libong Tabukeños sa kasalukuyan at susunod pang henerasyon!

Amianan Balita Ngayon