IKit ng Bayan (Hi Dang-at!)

Naimbag nga aldaw iKit kasta met kenka Dang-at. Sapay kuma ta han kayo nga agum-uma iti napintas tayo latta met a programa. Ket agdingdingeg kayo metla aya? Ket wen apo, sinukatan mi ti nagan ah Dungo Ng Bayan iti “IKit ng Bayan sa ZRadio 98.7 FM” alas diyes ti agsapa agingga ala una iti malem. Ang ibig sabihin po ng iKit sa mga taga La Union kung di po kami nagkakamali ay Auntie at dito naman sa Mt. Province ang ibig sabihin ng iKit ay Lola. Meron din naman nagsabi din sa’min ngunit hindi ito sigurado na ang ibig sabihin daw ng iKit sa mga taga-Central Luzon ay Pinsan. Gayon pa man mga iKit, inihahandog po namin sa inyo ang bagong programa natin sa radyo, ang “iKit ng Bayan – Hi Dang-at!” Ito ay hindi lang po sa mga kababaihan kundi kasama rin ang ating mga kalalakihan. Sapagkat ang ibig sabihin ng Dang-at ay pangalan ng isang lalaki na gwapo.

Sa ating programa sa radyo, maaari niyong ibahagi ang inyong mga experience o karanasan sa buhay na magbibigay-aral sa amin at sa ating mga tagapakinig. Hindi po kami eksperto, hindi kami nakapagtapos ng abogasya at lalong hindi po kami doktor kung kaya’t pag-usapan na lamang natin ang inyong mga pag-subok at blessings sa buhay dahil alam naman natin na may kasabihang “Sometimes experience is your best teacher” dahil ang karanasan daw ay isang bagay na hindi maaaring maituro sa ano mang paaralan dahil ito lamang ay makakamit sa misteryosong paraan at panahon.

Lahat tayo ay tatanda, lahat tayo ay may iba’t ibang pagsubok sa buhay at habang patanda tayo ng patanda ay nagma-mature tayo sa bawat karanasan na ating pinagdadaanan. Ang iba sa atin takot tumanda dahil meron ang pakiramdam na hindi na “in” dahil di magawa ang mga gusto. Meron din ang fear of being alone, pagkalungkot at panghihina.

Salamat na lamang sa SB ng La Trinidad at may proposed ordinance na “Granting free movie privilege for Senior Citizens from the Municipality of LT in selected Cinemas”. The Big Mall with Cinema only accept SC Card under the residence of Baguio dahil nasa ordinance po ito ng lungsod but that doesn’t mean na kasama po doon ang Benguet at kalapit pang bayan nito. Ganun po pala iyon mga iKit, kaya hindi ba maganda kung kayo ay tumanda; na pagkatapos mag-ikot at mamili sa mall ay magrelax muna kasama ang mga amiga at si Dang-at na manuod ng sine? Maipasa sana ang ordinansang ito para sa mga taga-La Trinidad dahil hindi naman kawalan sa isang negosyo bagkus ay gandang image pa hindi ba? Kesa hintayin na may reklamo saka pa lamang ginagawa.

In the Bible (KJV) from the 10 Commandments, it is stated under number 5 “Honour thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God give thee” mabilis ang panahon di mo napapansin na may mga taong ang nasa damdamin, “Ti panagkaykaysa, mangiwanwan iti naranyag nga masakbayan!”

Jingoy laya na

Hay naku!

Amianan Balita Ngayon