March

March! The third month of the year, the month of summer named after the planet Mars. The warmest season of the year.
Ang sabi ng karamihan, the best colors to wear during summer are bright colors like green, yellow, sky blue, cream and etc… but the best is white, bakit?

Dahil malamig sa mata at nagpapaputi pa kung nangitim ka sa babad sa init ngayong tag-araw.

At mga kadungngo-dungngo, alam niyo ba na ang kulay ay kaaya-aya rin na panghikayat pagdating sa negosyo? Opo. At dahil diyan pag-uusapan natin ang patok na negosyo ngayong tag-init tulad ng mga sumusunod:

a. Swimming attire: dress, hat, sunglass, sandal, swimsuit, sunblock, goggles, hula-hoop, any kind of ball good for beach like volleyball.

Ibig sabihin sa mga may-ari at gusting magnegosyo ng mga boutique, department stores, tiangge, sports house, hotel and resorts ang masaganang aasenso sa ganitong panahon.

b. Food and beverages: anything that’s cold is good business this summer. Like fruitshake, coconut juice, ice cream, halo-halo, popsicle, ice candy, softdrinks and etc. Kaya saludo ako sa Freakshake ng Native Tongue, well I guess you better go there to lessen your irriation dahil sa init ng panahon. So good news ito sa mga may turo-turong kainan, restaurant at sa mga single mom at kabataan na gustong mag-ipon ng pera para sa paghahanda ng pasukan sa Hunyo o Agosto.

c. Travel and tours: mapa-land or air patok ang negosyong may mga mag-ari ng bus line, van, airline, at barko dahil mahilig tayo sa mahabang bakasyon tuwing summer.

d. Talent and skills enhancement: sports workshop, arts and theater (sing, dance, painting), martial arts, academic workshop, social development, at health development. Ito ang momentum para sa iba’t ibang aktibidades para sa mga kabataan na mailayo sa masamang bisyo at masamang dulot ng social media.

e. Wedding planner: in the Philippines, getting married during summer is the best to take advantage of the good weather.
Madako naman tayo sa sinasabi ng Bible sa panahon ng summer. Sa Luke 21:29-33, Jesus Christ told us a parable “Look at the fig tree, and all the trees; as soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Verily, I say unto you, this generation shall not pass away, till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away.”

And do you know that summer is also the best way to make humanitarian endeavor like medical mission, hygiene promotion, clean up drive and etc. Well, hindi mo ito magagawa siyempre na walang kasama dahil lagi namin ipapa-alala sa’yo kadungngo-dungngo “ti panagtinnunos nga agtrabaho, mangiturong ti panagprogreso”.

Amianan Balita Ngayon