PWD komite bawat barangay, aprubado sa konseho

Ang bawat barangay sa lungsod ay kailangan nang magkaroon ng komite para sa mga taong may kapansanan o persons with disabilities (PWDs).

Ito ay matapos isinulong at inaprobahan ng konseho noong ika-22 ng Mayo ang panukalang iniakda ni Councilor Arthur Allad-iw na Ordinance No. 47 series of 2017 na lumikha ng komite sa barangay para sa mga PWDs at panatilihing magkaroon ng tanggapan para tumugon sa concerns ng mga PWD.

Ang PWD committee ay pinamumunuan ng punong barangay at ang chair ng komite sa mga kababaihan at pamilya sa barangay council sa mga presidente ng PWD group sa antas ng barangay, ang barangay health worker at magkaroon ng representante ng samahan ng sibil panlipunan, inter-faith, kabataan, Barangay Nutrition Action Officer (BNAO), barangay volunteer at representante mula sa Local Development Council.

Ang komite ay kailangang magpulong nang isang beses bawat tatlong buwan at kung hinihiling ng pagkakataon.

Kabilang sa tungkulin nito ang pagiging advisory committee ng barangay council para sa mga problema ng PWDs, pagpapanukala ng taunang alokasyon ng badyet para sa operasyon at pagpapanatili ng mga PWD desks, pagbalangkas ng PWD development plans at mga programa, at pagtulong sa Barangay Council sa pag-set ng direksyon sa pang-ekonomiya at panlipunang pag-unlad ng mga PWDs.

Kailangan ang ganap na koordinasyon, pag-monitor, magpahalaga at suriin ang pagpapatupad ng mga programa ng pag-unlad at proyekto para sa mga PWDs, magtipun-tipon makilahok ang mga tao sa PWD pagsisikap pag-unlad, makatulong sa pagbabalangkas ng mga alituntunin sa pangkalahatang pamamahala at pagpapatakbo ng mga PWDs at magsagawa ng naturang ibang tungkulin kung ito’y kinakailangan.

Ang PWD desk ay papatakbuhin ng isang opisyal ng barangay, isang volunteer o isang PWD na magsisilbing receiving section at action center ng lahat ng mga isyu at mga alalahanin na may kaugnayan sa mga PWDs.

Para naman sa itatalagang desk officer na hindi miyembro ng barangay council ay kailangang suportado ng isang resolusyon o pag-endorso mula sa isang PWD organization o PWD assembly na isusulong naman ng konseho ng barangay. Kailangan din na ang appointee ay bonafide resident ng barangay at myembro ng PWD organization.

Kabilang sa mga tungkulin ng komite ng PWD ay makipag-ugnayan sa Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at Office of the City Social Welfare and Development Officer para sa PWD concerns.

Ito rin ang magiging kinatawan ng barangay sa mga PWD activities at pagpupulong ng local development councils at iba pang mga kapulungan. Ito ang maglalabas ng identification cards sa PWDs na nagsasabi ng disability, pangalan ng guardian, pangalan ng claimant para sa tax exemptions at iba pang benepisyo, tax identification number ng tax claimant, contact number ng guardian/claimant.

Sisiguruhin din nito na ang PWD ay tinutulungan ng taong pinili nito sa panahon ng halalan. Ito ang magrerekomenda at hihimok para sa partisipasyon ng non-government organizations (NGOs) at people’s organizations (POs) sa pagpapatupad ng lahat ng batas na may kaugnayan sa PWDs.

Ito rin ang magsusumite ng reports sa PWDs Affairs Office sa implementayson ng mga programa at serbisyo para sa mga may kapansanan, mag-monitor sa fund raising activities para sa PWDs, at siguruhin na ang development plans at mga pasya ng PWD committee ay maigting na isasagawa.

Ang PWD desk officer ay magsisilbing secretariat sa PWD committee, DSWD at aktibidad ng OCSWADO sa barangay; kumuha, magtala at ingatan ang mga mahahalagang dokumento gaya ng katangian at kasaysayan ng kanilang kapansanan at potensyal na kinabibilangan ng maaaring mahasa para sa kanilang kabuhayan.

Ang paglabag sa mga probisyon ng ordinansang ito ay paparusahan at magmumulta mula P3,000 hanggang P5,000. ABN

Amianan Balita Ngayon