RESPONSIBILIDAD NG INDIGENOUS PEOPLE, TINALAKAY

BAGUIO CITY

Nagtipon ang mga iba’t ibang barangay para sa pampublikong konsultasyon patungkol sa Indigenous Peoples (IP’s), noong Abril 18, 2024.  Sa bawat pamayanan, ang mga katutubong mamamayan o Indigenous People (IP) ay may mahalagang papel na ginagampanan.  Ang pag-unawa sa kanilang mga responsibilidad at benepisyo ay naglalarawan ng kalakip na kaalaman sa kanilang kultura at pamumuhay.  Sa 128 barangay sa siyudad ng Baguio ay pitong IP’s pa lamang ang opisyal na kabilang sa listahan, kaya’t layunin ng usaping ito na magbigay impormasyon sa bawat barangay at kinatawan nito ang pagiging miyembro ng IP ay isang karapatan.

Ang suweldo at mga nakukuhang insentibo ng mga IP ay katumbas din ng natatanggap ng mga barangay kagawad o sangguniang barangay member. Ayon kay NCIP-City Officer Urbano Mirante, kailangan nilang bumuo ng isang agenda kasama ang kanilang komunidad at isumite ito sa NCIP. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang pagpupulong na regular kasama ang lahat ng IP sa kanilang nasasakupang lugar, pagtataguyod ng mga ordinansa at resolusyon na naglalayong protektahan ang kanilang interes, at ang pagsuporta sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na may kinalaman sa kanilang komunidad.

Upang maging isang IPMR, kinakailangan ang mga sumusunod na kwalipikasyon. Sila ay tunay na miyembro ng IP, may kakayahan sa pagbasa at pagsulat, moral na at pisikal na malusog, natural na ipinanganak na mamamayan ng
Pilipinas. Gayunpaman, ang mga disqualipikasyon ay kinabibilangan ng mga taong nahatulan na ng korte dahil sa paglabag sa panunumpa sa Republika ng Pilipinas,fugitive mula sa hustisya, soliciting o may mga kaugnayan sa mga
politikal na partido.

Sa ordinansang ito, plano ng lungsod na magsagawa ng mga programa at aktibidad na matutulungan ang implementasyon kabilang na ang pagpopondo at pag isponsor sa panukalang IPMR. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng NCIP at ibang organisasyon ng lokal na pamahalaan, patuloy na nagiging malakas ang tinig ng mga katutubong mamamayan.

Amianan Balita Ngayon