Sa mga krus na pasanin, laging alalahanin si Kristo

Ang krus ay naglalarawan ng pasanin ng isang tao, ito marahil ay dahil sa ginawang pagpapahirap kay Cristo na ipinapasan sa kaniya ang isang malaki at mabigat na krus patungo sa bundok ng kalbaryo kung saan siya’y ipinako sa mismong krus na kaniyang pinasan.
Sa buhay ng tao ay may mga kalbaryo tayong pasan at may kani-kaniya tayong krus na pasan habang nabubuhay. Ang ginawang sakripisyo at pagpapakasakit ni Hesus na pati sariling buhay ay ibinuwis para lamang matubos ang tao sa kaniyang mga kasalanan ay inaalaala ng mga Katoliko tuwing Semana Santa at minsan lamang sa isang taon. Subalit minsan kung hindi malimit ay may mga taong hindi na ang “banal na linggo” ang nasa isip kundi samantalahin ang mahabang panahon upang makapag-bakasyon at magliwaliw sa mga lugar na nais nila at pinaghandaan. Hindi na ginagamit ang panahong ito upang makapagnilay-nilay at kahit sa isang sandali ay ibuhay ang mga sakripisyo at pagpapakasakit ni Kristo.
Para sa mga mananampalataya ay buhos naman ang kanilang pag-aalaala ng Semana Santa,  nandiyan ang gastusan pa nila ang mga nakagawiang “visita iglesia”, mga pabasa (kung meron pa),at iba pang aktibidad na may kaugnayan dito. Ngunit sa kabila nito ay tunay ba at totoo ang kanilang mga gawa? Baka sa panahon lamang ito nila ipinapakita ang pagpapakabanal at sa loob ng mas maraming araw at buwan ng taon ay taliwas ang ginagawa?
Tama, kani-kaniya tayo ng krus na pasan, at ito ay dumarating sa lahat ng panahon ng ating buhay. May mabigat, mas mabigat at napakabigat. Kung ating pagbabasehan ang lumang kasabihang, “hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pasasnin na hindi natin makakaya” ay tiyak malalagpasan natin ang anumang pasanin… manalig lamang tayo.
Kaya hindi lamang sa panahon ng Semana Santa dapat magnilay-nilay at alalahanin ang kamatayan ni Kristo sa krus kundi sa lahat ng araw at panahon dahil ang mga pasang krus ay dumarating sa atin sa araw-araw na marahil ay paraan ng Panginoon upang ipaala-la sa atin ang kaniyang naging kalbaryo.
 PMCJr.

Amianan Balita Ngayon