SEMANA SANTA SA BAGUIO

Headlines

Sa kabila ng Pandemya dala ng COVID-19 ay isinagawa pa rin ang pagsalubong sa pagwagayway ng mga palaspas bilang paggunita sa pagdating at salubong kay Hesus sa bansang Herusalem bago pa man ang katuparan ng kanyang sakripisyo.

Sa lungsod ng Baguio ay masayang iwinawagayway ng mga deboto ang kanilang palaspas upang mabendisyunan na pinaniniwalaang nagtataboy ng masamang ispiritu kapag inilagay mo ito sa harap ng inyong tahanan.

Kuha ni Thom F.Picaña