SIGALOT AT DISMAYA

ANG MGA isyung bumabalot ngayon sa lungsod ay tila napapaaga. Larong pulitika ang bulung-bulungan. Sa barberya, pati beauty parlor. Sa mga pampublikong sasakyan. Taksi at dyip man. Sa nasyonal, usapang Duterte ang pinakamatindi. Sabin g mga DDS loyalist, okey lang na tatlong Duterte – ang ama na dating president at dalawang anak na lalaki (pawing naka posisyon) – ang nasa Senado.

Akalain mo, tatlo sila at kung idagdag ang mga maka-DDS – si Robinhood, si Bato, si Glorified Go at mga kaalyadong Utol ng Bayan, Imeeng laging may sosolusyon kung anong problema ang uunahin, at Leon Guerrerong dala pa rin ang kabayo – aba eh malakas na puwersa iyan na lahat ng panukalang galing sa Palasyo ay dadaan sa butas n gating mga ilong. Sa mga isyung local naman, hindi makapaniwala na may mag-asawang sabay na
susubukang makeup sa City Hall at sa Kongreso na rin.

Oo, sabay na pinupusuan na mapabilang sa mga Kami Rin na partido, gagawa kami ng kasaysayang pulitika na kaylan man hindi pa nangyari sa ating lungsod. Kaya naman, bago pa man tayo malunod sa dagsa ng pagkabahala sa usapang pulitika, maghunos-dili na lamang tayo at huminto habang namamayagpag anfg mga naluluha na sa mga ambisyong lampas-langit. Ating ulitin ang komento tungkol sa napapanahong isyo ng congestion fee. Huwag
nating maliitin ang mga isyu pang-lungsod, ngunit dapat lamang na pag-ibayuhin ang diskusyon tungkul sa mainit na usapin.

Pagibayuhin pa natin ang mga publikong consultasyon lalo na kung may parang buwis na ipapataw. Sa aking
pinanggagalingan, tila yata hindi gaano ang unawaan ang katwiran ng isang panukala na dagliang binabatikos sa mga social media. Anuman ang nasa motibo ng mga sumusulong sa panukalang patawan ang pag-gamit ng mga kalsada sa Central Business District, kailangan pang pag-ibayuhin ang mga pag-uusap upang maunawaan
ang panukala.

Ito na nga ang pahayag ng mga punong abala: pag-usapan pa ang mungkahi na magpataw ng tinatawag na congestion fee kung gagamit ang motorist ng anumang kalsada sa loob ng business district. Multa ba o abuloy ang nasabing panukala na papatawan ang mga road users ng halagang P250, upang payagan silang makapasok sa
zonang sinasabi. Congestion fee ang bansag. Ibig sabihin, gusto mong makisalamuha sa sikip ng trapiko, ibig mong maging sanhi ng kabigatan upang mabagtas ang mga kalsada sa loob nito, magbayad ka ng kaukulang perwisyo gawa ng iyong pagnanais na magamit ang mga pangunahing daan sa loob ng zonang CBD.

Idaan ang pag-uusap sa ilalim ng malawakang pag-uusap na isang damdamin ang mapipisil at mananaig.
Makabubuti ba na sa layuning maibsan ang bigat ng trapik sa nasabing zona, ay singilin ang motorist ng sinasabing
bayarin? Maiibsan ba ang bigat ng daloy ng trapik kung mayroong ipapataw na multa o abuloy man? Sinabi nga ng ating Ama ng Lungsod, ang alintuntuning ito ay panukala pa lamang at hindi pa solusyon sa mga mabigat na
pasanin ng bayan. Oo nga naman, ang alituntunin ay mungkahi pa lamang at ngayon nga ay idinadaan sa sigla ng
konsultasyon.

Sa paliwanag ni Mayor Benjie, kung anuman ang kalalabasa ng konsultasyon, ito ay dadalhin naman sa iba pang
proseso ng pag-uusap at talakayan upang ang saloobin ng sambayanan ay maipahayag ng buong kusa at laya.
Saka pa lamang iaangat sa iba pang pamamaraan ng pag-gawa ng polisiya na siyang magiging kabuuan ng isang
natatanging programa. Samakatwid, mahaba pa ang prosesong daraanan. Kahit manawari, ay magkaroon ng
pag-uunawa na balansehin ang interest ng sector ng transpotasyon sa higit na malawakang mga sector na
gumagamit n gating mga pangunahing kalsada.

Kung ito ay kwentong pam-Baguio, dapat lamang na makibahagi tayo sa gaganaping konsultasyon. Iparinig an
gating tinig. Ramdamin natin ang makabayang damdamin ng mamamayang malayang bumabalangkas ng mga pag-angat upang ang lungsod ay palagiang tumutugon sa hamon ng panahon. Kapag ganyan naman ang timpla ng anumang usapan, bakit nga hindi natin daluhan ang mga pagtitipong magpapahayag ng higit na unawaan? Bukas dapat ang ating isipan. Walang pinapanigan sa simula dahil nga kulang ng liwanag ang usapang matapat.

Amianan Balita Ngayon