SOLAR MASTER

Si Jordan Mang-osan ay nagkaroon ng kanyang solar drawings exhibit nitong Marso 8 sa La Trinidad Municipal Park sa panahon ng Strawberry Festival, mural competition. Nasubukan naman ng mga bisita at turista ang pagguhit gamit ang sikat ng araw ,dahil isa rin itong exhibit kung saan kahit sino ay maaaring sumubok ng solar drawing sa pamamagitan lamang ng pag-trace sa iginuhit ni Mang-osan sa kahoy.

Photo by Shareen Ambros/ABN

Amianan Balita Ngayon