”Ang sumusuko’y, ‘di nagwawagi”

Opinion

May munting tagumpay na nakamit ang mga Isnag sa Kabugao at Pudtol sa Apayao kontra sa 150MW Gened Dam sa Apayao.

Matapos ang isang araw na deliberasyon ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) en banc nitong Martes kasama ang 7 mga Ethnographic Commissioners, iniurong na ang Certification Precondition (CP) application
ng Pan Pacific Renewable Power Philippines Corporation (PPRPPC) dahil sa kwestyonableng pamamaraan sa pagkuha nito ng Free Prior and Informed Consent (FPIC).

Nanindigan sa harap ng “8th Commission En Banc” ang isang Isnag na si Jann Alexis Lappas, na kailan ma’y hindi nila pinayagan ang pagtatayo ng Gened 1 Dam taliwas sa ipinapakitang FPIC ng Pan Pacific.

Tumalima ang NCIP en banc sa nagpupuyos na damdaming ng mga Isnag na tatlong beses winalang-bahala ng kumpanya upang itulak ang isang proyektong ayon sa mga Isnag ay makakasama sa kanila at sa kalikasan.

Ngunit sa kabila ng munting tagumpay ay hangad ang hustisya sa pagkakataong ito! Ang kaduda-dudang manyubra ng Pan Pacific sa FPIC ay kinasangkutan ng mga iba pang taong siguradong kinuntsaba.

Hindi sana matapos ang paglaban na mga Isnag sa munting tagumpay na ito, kundi tuluyang mapanagot ang mga
salaring naghakot ng mga Isnag papuntang ibang bayan na taliwas sa isinasaad ng batas upang manyubrahin ang
dokumentong pagsang-ayon (MOA) sa proyekto, taonggobyerno man or pribado. Graft and corruption ito Ombudsman Samuel Martirez, hindi kaya?

Sa kinalaunan, malayo pa talaga ang tuluyang tagumpay ng mga Isnag. Pinakamaliit ang Gened 1 Dam sa apat na
aplikasyon na naglalayon ng pagsangayon nila — a) 150 MW Gened 1 Dam, b) 335 MW Gened 2 Dam, c) 191 MW Aoan Dam, and d) 170 MW Calanasan Dam.

Sa paggunita ngayon Agosto 9 ng Pandaigdigang Araw ng mga Katutubo, pag-iibayong lakas at paninindigan ang kailang ng mga Isnag ng Apayao dahil kung hindi sila, sino ang maninindigan sa kanila?