BAGONG BUHAY SA BAGONG UMAGA

ISANG MASAYANG pagbati sa lahat sa unang araw ng Setyembre ngayong taon. Bagama’t mayroong pagsungit
ng panahon, hindi ito naging balakid upang bigyang halaga ang Araw ng Pagsilang ng ating lungsod sa araw na ito, 113 taon na ang nakalipas. May bagong enerhiyang pinaghuhugutan ng pamunuan at ang lahat ng tagarito, maging
ang sinomang mahal ang lungsod.

Sa nakalipas na mga dekada, naging malubha ang mga hamon na atin ngayong sama-samang binabalikat at isinasaisip. Idagdag pa riyan ang matinding dagok na ating naranasan nitong huling lampas dalawang taon.
Hindi kaila at tandangtanda nating lahat ang hamon ng pandemya. Alam natin ang hirap at dagok ng kanyang pananalasa, kung kayat buong pwersa ng lipunan ay ating ginamit upang higit na malawak ang tugon sa isang laban na hitik sa pamamaraan.

Ang covid ay naging kalabang hindi nakikita, ngunit mabilis na nakapaghawa ng sakit at nagdulot ng hindi matatawarang dagok Kaya naman, naging sunud-sunuran tayong mga mamamayan, dala na rin ng kawalan ng karanasan at kakayahan na supilin ang sakit na dulot ni covid. Ilang buhay din ang naibuwis, maraming trabaho at negosyo ang sa isang iglap, lalo na noong kasagsagan, ay parang bulang naglaho.

Sakripisyong walang katulad an gating ibinahagi, buong kusang inialay, upang ang epekto sa lipunan ay hindi gaanong makapaminsala. Ngunit ngayon, sa Araw ng Baguio, ating pinaghuhugutan ng bagong pag-asa ang pagharap sa hamon ng bagong pagkakataon, ang muling makaahon mula sa lugaming kabuhayan na winalis ng
bagsik ni covid. Sa panahong tila papatapos na ang laban sa pandemya, atin muling kinakailangan ang malawakang tugon upang tuluyang maibalik ang nawalang negosyo at trabaho, habang patuloy nating isinasaalang-alang ang kalusugan ng buhay at kabuhayang nilugmok ni covid.

Bagong buhay sa bagong umaga — ito ang ating hinaharap bilang isang sambayanang sama-samang tumugon sa tawag ng kakayahan, kaalaman, at katapatan. Ito rin ang adhikain na ngayon ay bibigyang lakas ng isang pamunuang seryosong maibalik ang lakas ng isang lungsod na hindi alintana ang dumaraang banta ng pandemya.
Ating aminin na hindi pa tapos ang laban kontra covid. Patuloy ang kanyang pananalasa, patuloy na nagbibilang ng mga biktimang mahahawa at makapanghahawa.

Ang mga bagong kaso ay taas-baba-taas, gayong sinasabing may hangganan ang mga pangyayari. Ating muling alamin at kumustahin ang sitwasyon ng patuloy na nananalasang pandemya sa atin mismong lugar, ang lungsod ng Baguio na sa unang araw ng Setyembre ay kanyang ika-113 na taon nga pagkakasilang. Nitong mga nakaraang araw, arya-abanteng pataas pa rin ang mga numero ng hawaan, gayung hindi lumalampas ang mga epekto sa
Mild at Moderate.

Mula noong isang linggo, ang mga numero ng hawaan ay naglalaro sa 50-60 mga kaso. Araw ng pagkamatay ni Ninoy, 47; sa sumunod na araw, 52; umakyat muli noong August 23 sa 66. Sa sumunod na araw, bumaba ng bahagya sa 46. Mayroon pang mga araw na 23 lamang ang naitala, ngunit sa sumunod na talaan, umakyat muli ang bilang. Ang ganitong mga numero ay halos pareho sa mga sinundang linggo. Patunay ito ng patuloy na pagkakahawaan, maging sa mga bakanado.

Ating bigyang diin ang malinaw na paliwanag ng ating Punong Ama, si Mayor Benjie, na dagliang nagpahayag na
nasa maayos na kalagayan ang lungsod, kahit na nandyan pa rin si covid. “Kung ang bagsik ni Delta noong Oktubre ay ating napagkayanan, at nalampasan, ano na itong mga sinasabing super variant ni Omicron. Under control ang sitwasyon, at arawaraw ay patuloy ang pagmamatyag at pag-asikaso ng pandemya!”

Idagdag pa ang isa pangugali na sa panahon ng konting karamdaman, ang perang pambili ng gamot, pangbayad ke Doc, at pagpapa-ospital ay sa pang-araw-araw na pangangailangan ginagamit, lalo na ang pagseseguro na tatlong beses sa magdamag aypay pagkain sa mesa, me pambayad sa koryente at tubig, at ngayong pasukan, na ginawa ng in-person or face-to-face, eh di ba dapat dag-dag-gastusin ang pag-aaaral ng mga tsikiting, ni Kuya at ni Ate. Konting sipon-sipon, konting ubo-ubo, kakayanin pa iyan.

NGAYONG nahimashimasan na ang karamihan, ay ating timbanging mabuti ang anunsyong mayroon ng bagong bakunang panlaban sa lahat ng subvariant na ngayon ay kumakalat. Meron na ngang pinagngingilagang supervariant daw na higit na mabilis makahawa, at higit na mabagsik ang dalang epekto. Ang tawag ng ngayong
panahon ay pag-ahon at pagbagtas sa isang paraan na magbibigay lunas sa dekadekadang kapabayaan ng marami nating kinakailangan.

Ang Baguio ay natatanging lungsod na hinugis sa kabundukan ng Cordillera, upang maging sentro ng bagong pamumuhay bilang isang lungsod. Hindi natin dapat ipag-kibit ng balikat ang katotohanang paboritong tahanan ng bawat Pilipino ang lungsod, na mayat-maya ay dinadagsa upang muli at muling langhapin ang bango ng isang
kaisa-kaisang Baguio. Sa pinagsamang pwersa ng sambayanan, babalik ang Baguio sa dating karanasan ng
isang mayumi, matalinghaga, maganda, at mapang-akit ng lungsod. AngatTayoBaguio. Isang puso nating pagtulungan ito!

 

Amianan Balita Ngayon