‘Cash for work’ dakkel a tulong kadagiti marigrigat

Jan 11, 2019

Para kadagiti umili iti Ilocos Norte, dakkel a tulong ti ipapaay kadakuada ti “cash for work program” manipud iti Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Saan la ngamin a makatulong daytoy a programa a mangtagiben iti kinadalus iti aglawlaw kalpasan ti idadalapus ti bagyo wenno kalamidad ngem ketdi makaited pay daytoy ti nayon a pagsapulan dagiti umili.
Maysa ni Mrs. Judith Guarino, taga Barangay Gabu Norte, Laoag City, Ilocos Norte, kadagiti 600 nga umili a naudi a nabenipisiaran ti “cash for work” manipud iti 10 a barangay iti Laoag City.
Immawat ni Mrs. Guarino ti P1,050 a tangdanna a nagtrabaho iti uneg ti lima nga aldaw iti barangayda. Nagdalus isuna kadagiti kanal; ken nagsagad iti igid ti kalsada ken karayan.
“Makatulong kadakami nga agtagibalay daytoy a “cash for work program” ngamin uray kaskasano adda met bassit a masapulanmi para iti gastosenmi ti uneg iti balay,” kinuna ni Guarino.
Nagyaman ni Guarino kadagiti opisiales ti probinsia nangruna iti opisina ti Provincial Social Welfare and Development Office (PSDWO) gapu ta maikaduan a daras nga immawat ti “cash for work program.”
Kinuna met ni Jennelyn Clemente, agnaed iti Barangay 34-B Gabu, Laoag City ken maysa pay kadagiti nabenipisiaran ti “cash for work, a regular koman a mayimplementar ti nasao a programa tapno adda regular a pagsapulan dagiti umili, ken tapno agtultuloy ti pannakataming ti kinadalus ti aglawlaw iti lugarda.
Maikadua metten a daras a napili ni Clemente a kas benipisario ti “cash for work program.”
Dagiti lumugar iti 10 a barangay iti Laoag City, Ilocos Norte a pakaibilangan ti Barangays 32 B La Paz; 33-B La Paz; 32-C; 32-A; 33-A; Caoacan; Barangay 1; 34 A Gabu; 34-B Gabu Norte; ken 35 Gabu Sur; ti kauddian nga umili iti probinsia a nabenipisiaran ti “cash for work.”
Kiniddaw ni Gobernador Imee Marcos iti opisina ti DSWD ti pannakaipaay ti “cash for work program” iti Ilocos Norte tapno nadaras ti pannakadalus ti aglawlaw ken pannakasimpa dagiti sumagmamano nga imprastraktura a dinadael dagiti limmabas a bagyo iti probinsia.
Nagbinnuligan met da Ilocos Norte PSWDO Lilian Rin ken Estrella Sacro, agdama nga Environment and Natural Resources Officer (ENRO) iti Ilocos Norte, nga insagana dagiti masapul a dokumento a maisubmitir ti DSWD tapno maikkan ti naan-anay a pundo para iti nasao a programa.
FREDDIE G. LAZARO PIA-1/ABN

RELATED POSTS

ADIVAY GRAND CANAO

ADIVAY GRAND CANAO

Benguet Rep. Eric Go Yap encourages the people of Benguet to support and be one in celebrating the 122nd Benguet Foundation Day as its...

LATEST NEWS

TATLONG MAGKAIBIGAN ARESTADO SA KASONG PANGGAGAHASA SA KALINGA

RIZAL, Kalinga - Tatlong magkakaibigan na pawang sangkot sa panggagahasa noong 2011, ang inaresto ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, dakong alas-5:20 ng hapon, habang naghihintay ng bus papuntang Tuguegarao City sa junction ng Barangay Liwan. Kanluran,...

DEPAP

DEPAP

Men from the 13 municipalities of Benguet participate in the traditional pig catching as part of the Grand Canao event of the 122nd Benguet Foundation Anniversary thru the Adivay Festival at the Benguet Sports Complex on Wednesday. November 23, 2022. RMC PIA-CAR

IT BEGINS

IT BEGINS

Members of the Fil-Am Golf Invitational executive committee pose with Baguio mayor Benjamin Magalong after the ceremonial tee-off at the Baguio Country Club Thursday, Nov. 24 that signal the starts of the 72nd edition of the worlds largest amateur golf tourney. Some...

10 DRUG PERSONALITIES, NALAMBAT SA OPERASYON SA CORDILLERA

LA TRINIDAD,Benguet -- Arestado ang sampung drug personalities sa isang linggong anti-illegal drugs operation ng Police Regional Office-Cordillera na isinagawa mula Nobyembre 13 hanggang 19. Sa talaan ng Regional Operations Division (ROD) ng PROCOR, anim na drug...

BARANGAY MERGING ISINUSULONG NA SA LUNGSOD NG BAGUIO

BAGUIO CITY – Inaprubahan na sa unang pagbasa ng Sangguniang Panlungsod sa kanilang regular session noong nakaraang Lunes ang iminungkahing ordinansa na nag-aapruba sa pagsasanib ng 128 barangay ng lungsod mula sa 34 barangay lamang, na napapailalim sa mga limitasyon,...

MINE SAFETY FIELD DEMO

MINE SAFETY FIELD DEMO

The Philippine Mine Safety and Environment Association held its Mine Safety Demo and Competition at the Melvin Jones football field. Mining companies all over the country demonstrate their skills in Mine Safety and first aid response during the COVID-19 Pandemic....

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

ENCHANTED HOLIDAYS AT THE MANOR CAMP JOHN HAY

Camp John Hay Development Corp. President Robert John Sobrepena leads in the lighting of the Christmas Tree and other lightings in the garden of Manor as a signal of the celebration of Enchanted Holidays in the Manor Camp John Hay . Art works of members of the City’s...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Amianan Balita Ngayon

Pin It on Pinterest