CLEAN UP DRIVE

Pagkakaisa at pagtutulungan ang naging sentro ng isinagawang clean up drive sa Balili River na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad,noong Marso 24. Ang clean up drive ay
isinasagawa ng apat na beses sa kada taon. Layunin nito ang pangalagaan ang kalinisan ng ilog para sa susunod na henerasyon.

Photo Caption by Vina Pallar/ABN

Amianan Balita Ngayon