Kasalanan ang pagmumura, pagsumpa at pangungutya

Kung kayo ay mahilig magmura at bumulalas ng mga malalaswang salita ay marahil hindi na kayo katanggap-tanggap sa lungsod ng Baguio. Isang ordinansa na ang ‘Anti-Profanity’ o bawal na ang magmura sa lungsod. Ipinagbabawal na sa Baguio ang panlalait, pagsusumpa, malaswa o mahalay at iba pang mapanglapastang na pananalita na kalimitang binibigkas kapag nagugulat o nagagalit sa mga piling lugar ng institusyon gaya ng mga paaralan, computer shops, arcades, at iba pang business establishments na laging pinupuntahan ng mga kabataan, high school at mga estudyante sa kolehiyo sa lungsod.
Ayon pa sa ordinansa, ang pagmumura ay naging normal na gawain, laganap at naririnig na kahit saan na pati mga bata ay natuto na ng mga malalaswang salita at napasok na rin ang mga paaralan at educational systems, business establishments at ang lipunan sa kabuuan na kahit ang pinakahibla ng moralidad at makataong desensiya ay gumuguho na sa isang antas na kailangan ng supilin bago pa dumating ang panahong hindi na malulunasan ang sira nito.
Sa kabilang banda ay ipinahayag ng tagapagsalita ng Pangulo na ang nasabing ordinansa ay paglabag sa freedom of speech at maaaring hindi ayon sa konstitusyon. Ang pagmumura at ibang bulalas ng pagkagulat at galit ay expression lamang at hindi dapat ipagbawal. Ang pagmumura daw ay bahagi ng freedom of speech hangga’t hindi raw nasasaktan ang tao na punto ng iyong pagmumura na halos lahat daw tayo ay nakakapagmura kapag nagagalit. Hindi rin daw ito makakapasa sa ‘constitutional test’ kapag ito’y pinag-usapan na sa mga korte.Walang kriminal na kaso sa ordinansa kundi pagsasabihan lang ang tao at sa mga paulit-ulit na paglabag ay maaaring matiwalag sa paaralan ang mga mag-aaral, obligasyon din ng mga establisimiyento na  maglagay ng kaukulang ‘signages’ sa kanilang nasasakupan.
Sa ganang amin, mayroon kaming sariling paliwanag sa mga salitang iyan, hindi namin sinasabi ito para lang depensahan ang mga nagmumura kundi yun talaga ang paninindigan namin sa mga paggamit ng salita na sa iba ay ‘mura’ sa iba ay hindi. Ang mga salitang mura kasi pwedeng gamitin bilang ‘expression’, o bilang ‘description’.
Tunay na kasalanan ang pagmumura, pagsumpa at panunungayaw. Malinaw na itinuturo ng Bibliya na ito ay kasalanan. Sinasabi sa atin sa Efeso 4:29, “Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ipinaliwanag ni Hesus na kung ano ang lumalabas sa ating bibig, iyon ang pumupuno sa ating mga puso. Sa malao’t madali, ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng pagmumura o pagsasabi ng masasamang pananalita. Ngunit kung ang ating puso ay puno ng kabutihan ng Diyos, lalabas sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Laging indikasyon ng nilalaman ng ating mga puso ang ating mga pananalita. “Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao’y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig” (Lukas 6:45).
Bukod sa nasabing ordinansa, mahalagang masimulan sa mga tahanan ang pagtuturo sa mga kabataan ng kabutihang asal na nararapat pangunahan ng mga magulang ang paglalahad ng mga magagandang salita at hindi ang pagmumura.                        PMCJr.

Amianan Balita Ngayon