Korte Suprema suportado sa pagsasara ng Rillera building

Metro BLISTT

Pinagtibay ng Ikalawang Dibisyon ng Korte Suprema (SC) ang mga naunang desisyon ng Court of Appeals (CA) na nagtaguyod sa desisyon ng isang mas mababang korte na nagbabawal sa petisyon ng Samahan ng Vendors Fish Market ng Hilltop Market laban sa lokal na gobyerno sa pagsasara ng Rillera building, na kilala bilang bahagi ng isdaan ng mga vendor sa merkado, dahil sa kakulangan ng merito.

Sa 11-pahinang desisyon na nilagdaan ni Associate Justice Antonio Carpio para sa dibisyon na may petsang Hulyo 20, 2017, tinanggihan ng SC ang petisyon para sa pagsusuri na isinampa ng asosasyon.

Sinabi ng Mataas na Hukuman na sa probisyon ng kontrata sa pag-upa sa pagitan ng Hilltop at ng lokal na pamahalaan ay ipinapaupa ng pamahalaang lokal sa Hilltop ang 568.8 metro kwadradong lugar na ginagamit ng mga fish vendor at kung saan itinayo ang pamilihan ng isda sa Hilltop market. Ito ay sa kondisyon na gawing parte ng kontrata ang planong inihanda ng City Engineer’s Office. Ang pag-upa ay sa loob ng 25taon at renewable; ang upa ay P25,000 na dapat bayaran sa 30 araw kada taon. Bago ibigay ang certification of full occupancy ay ipagpapatuloy din ang pagkolekta ng market fees sa mga vendors. Sa unang 15 taon ng kontrata ay babayaran ang upa  na P25,000 kada taon ngunit sa natitirang 10 taon ay pag-uusapan ng parehong panig ang bagong rate ng upa. At ang ipapatayong building ng vendors ay magiging pag-aari ng lungsod sa pagtatapos ng kontrata.

Ang desisyon ay ipinapahayag na dapat tuparin ng parehong panig ang napagkasunduan sa kontrata.

Dahil ang asosasyon ay gumagamit ng karapatan bilang tagapagpaupa batay sa kontrata at batas, sinabi ng SC na wala itong batayan sa pag-claim na ang kontrata ng pag-upa ay hindi nagsimula at salungat sa pagtatalo ng Hilltop, ang pagpapalabas ng sertipiko ng pagsaklaw ay hindi isang suspensyon Na nagtatakda ng pagiging perpekto ng kontrata o pagiging epektibo nito, sa gayon, ang kontrata ng lease ay partikular na nagbibigay na ang taunang upa sa lease ay dapat na P25,000 na babayaran sa loob ng unang 30 araw ng bawat taon; Ang unang bayad na magsisimula kaagad sa pagpapalabas ng Opisina ng Lungsod ng Engineer ng sertipiko ng buong pagsaklaw ng buong gusaling maitayo.

Malinaw na ipinaliwanag ng SC, ang pagpapalabas ng sertipiko ay isang kundisyon na magsisimulang magbayad sa Hilltop ang taunang rental ng lease sa lokal na pamahalaan at dahil hindi ipinagkaloob ang sertipiko ng pagsakop, ang pagbabayad ng mga taunang arkila ng lease ay hindi nagsimula at ang Ang kontrata ay bumubuo sa batas sa pagitan ng mga partido at sila ay nakatali sa pamamagitan ng mga takda nito. ABN