MAS MAGANDANG PASYALAN SANA ANG KATUMBAS NG MGA “TOURISM FEES”

Nais ng lungsod ng Baguio na pagbayarin ang mga turista ng PhP150 na environmental fee bawat isang tao, PhP50 congestion fee para sa mga turistang may dalang kotse bukod pa sa mga entrance fee sa mga parke at iba’t-ibang pasyalan sa lungsod. Ang hakbang na ito ay iprinisinta ng City Tourism Office alinsunod sa utos ni Mayor Benjamin Magalong na lumikom ng mga karagdagang pondo para sa mga programa at proyekto ng lungsod at ang potensiyal na kita mula sa environmental fees at congestion fees gayundin ang iba pang tinatawag nilang mga bagong tourism
enterprises ay nakikita ng lungosd na malaking tulong.

Ayon sa opisyal ng city tourism office, ang maaaring kita sa mula sa mga nasabing environmental fee ay aabot sa PhP400 milyon na mula sa tinatayang apat na milyong turista bawat taon. Nasa PhP63 milyon din ang inaasahang kikitain mula sa congestion fee na mula daw sa tinatayang 120,000 sasakyang umaakyat sa Baguio bawat taon. Sa mga new tourism enterprise gaya ng Department of Tourism (DOT) rest area na inaasahang makakaambag ng nasa PhP1.8 milyon at ang bagong Baguio Convention and Cultural Complex (BCCC) at ng Government Service Insurance System (GSIS) tree park, parking, shops at cafes at ang hostel ay inaasahang magbibigay ng taunang kita na PhP75.67 milyon na karagdagang laman ng kaban ng lungsod.

May mga iba pang kasama sa tourism enterprise tulad ng Country Club, Happy Hallow, Atok Trail, Lucnab, Outlook, at Kias o ang CHALOK Ecopark community ang maaaring makapagbibigay ng kita ng lungsod. Hindi maikakaila na turismo ang pangunahing pinagkakakitaan ng lungsod ng
Baguio at maaari nating masabi na tanging maipagmamalaki ng lungsod. Mulat sapul ay isa ang Baguio sa paboritong pasyalan ng mga turista lokal man o banyaga.

Subalit sa paglipas ng panahon at ang pag-usbong mga modernisasyon ay tila napag-iiwanan na tayo ng mga karatig-bansa kung saan nangunguna na ang kanilang mga modernong pasyalan at umaakit ng mas maraming turista kaysa sa atin. Totoo na nakikilala na ang Baguio sa buong mundo subalit kailangan pa nating pag-igihin na makaagapay ang turismo natin lalo na ngayon ang labanan ay wala na sa mga tinatawag na “sun and beach tourism” kundi nasa “urban tourism” na ang labanan. Maganda at mabuti ang layunin ng mga sisingiling “fees” mula sa mga turista subalit mas maganda sigurong mas maganda naman ang mapapasyalan nila – “world-class” ika nga upang hindi naman mabigat sa loob at bulsa ang mga fees na kokolektahin ng lungsod.

Amianan Balita Ngayon