Panatilihin ang magandang relasyon ayon sa batas

Editorial

Nakasaad sa Republic Act No. 6975 o ang Philippine National Police Law na may awtoridad ang mga city at municipal mayors na pumili ng kanilang chief of police mula sa isang listahan ng limang pangalan na rekomendado ng provincial police director at hangga’t maaari ay mula sa parehong probinsiya, lungsod o munisipalidad.

Ayon pa sa Article Two, Section 28 ng Local Government  Code – Powers of Local Chief Executives over the Units of the Philippine National Police – The extent of operational supervision and control of local chief executives over the police force, fire protection unit, and jail management personnel  assigned in their respective jurisdictions shall be governed by the provisions of Republic Act Numbered Sixty-nine hundred seventy-five (RA 6975) otherwise known as the “Department of the Interior and Local Government Act of 1990”, and the rules and regulations issued pursuant thereto.

Kaya ganun na lamang ang pagtataka at pagkayamot ni Mayor Mauricio Domogan nang walang pasintabing tinanggal sa puwesto at pinalitan si  SSupt. Ramil Saculles noong nakaraang linggo ng pamunuan ng PNP. Kung hindi sa diretsahan at matapang na pahayag ng Mayor at konseho na pakiramdam nila ay nainsulto sila lalo na si Mayor Domogan na hindi man lang sila nasabihan sa biglaang pagpapalit ng City Police Director ay tila natauhan ang PNP at ibinalik si Saculles at tapusin ang dalawang taon mandatoryong termino. Ang mga ganitong pangyayari ay nangyayari din sa ibang rehiyon, probinsiya, lungsod at munisipalidad, katunayan ay hindi lang ngayon nangyari ito sa Lungsod ng Baguio.

May mga rason kung bakit nalikha ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa isang punong ehekutibo ng isang local government unit na pumili ng chief of police para sa kaniyang nasasakupan. Higit marahil sa kredibilidad at kwalipikasyon ay kailangang makakatuwang at makakatrabaho nang magaan ng punong ehekutibo ang police chief, sa madaling salita ay “kilala” niya ang uupong hepe. Ito marahil ang pakiramdam ni Mayor Domogan kaya nais niyang manatili pa si Saculles dahil ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay trabaho rin ng punong ehekutibo.

Sa sistema ng “rigodon” sa PNP at pag-alis ng malaking kontrol ng mga lokal na opisyal ng gobyerno sa pulis ay isang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng ibang ugnayan ng mga opisyal gaya ng pagiging instrumento ng ilang opisyal ng pulis ng mga politiko sa pansariling interes na nangyari noon.

May mga ulat din na nagkakaroon ng “horse-trading” ng mga partido sa pagpapalit ng mga hepe ng pulis lalo na sa panahon ng halalan, at sa ganitong siwasyon ay nasasadkalan ang mga mabuti at mahusay na pagganap ng mga nakaupong chief of police sa kaniyang distrito na nakukumpromiso ang lokalidad.

Huwag sanang manaig ang malabong interes ng ilang politiko sa mga umiiral na batas sa pagtatalaga ng mga hepe ng pulis at huwag sanang maging arbitraryo ang ginagawang pagbabago sa organisasyon ng pulis sa hanay ng rehiyon, probinsiya, lungsod at munisipalidad.

Dahil ang magandang relasyon ng mga opisyal ng lokal na gobyerno at mga hepe ng pulis ay kapayapaan at kaayusan ang dulot sa isang lokalidad.      PMCJr.