Sagot ba ang ROTC sa kahandaan sa giyera?

Sa kampanya pa lamang ng pagka-Pangulo hanggang sa unang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte at hanggang ngayon ay matigas pa rin ang kaniyang paninindigan na ibalik ang mandatory Reserve Officers Training Corps (ROTC) program sa Grades 11 at 12 upang maitanim ang pagmamahal sa bayan at pagiging mabuting mamamayan sa mga kabataan.
Noong 2002 ay tinanggal ang mandatory implementation ng ROTC dahil sa pagkamatay ni Mark Chua sanhi ng hazing at ilang iregularidad at korapsiyon. Ang ROTC ngayon ay isa na lamang sa tatlong bahagi ng National Service Training Program (NSTP), isang civic education at defense preparedness program para sa mga Pilipinong kolehiyong mag-aaral.
Mahabang panahon ding kaakibat ng bansa ang ROTC sa mga pang-sibikong aktibidad, sa pagtulong sa mga kalamidad at oras ng trahedya at sakuna maliban pa sa malaki rin ang naitulong sa mga estudyante sa paghubog sa kanila bilang mapagkakatiwalaan at mabuting mamamayan. Subalit sa kabila nito ay mga ulat ng karahasan, pang-aabuso at korapsiyon.
Kung ang layon ni Pangulong Duterte na palakasin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at kung nakikinita na niyang may panganib na giyera mula sa mga kaibayong bansa ay malaki nga naman ang halos 1.5 milyong estudyante na sapilitang aanib sa hukbo kung sakaling maibalik at maipatupad ang sapilitang ROTC bilang karagdagan sa reserve force ng AFP. Malaking tulong nga naman ito sa depensa ng ating bansa.
Maliban sa iba’t ibang pangamba ng mga magulang at mismong mga estudyante na hindi umaayon dito gaya ng karagdagang gastusin sa mga uniporme at gamit, karahasan, pang-aabuso, pagkitil sa karapatan ng mag-aaral na mag-aral at iba pa ay handa na ba talaga ang administrasyong ito na malinis na maipapatupad ang programang ito? Hindi ba magiging hubugan lamang ito ng mga opisyal na sakit ng ulo, o gamitin ito ng ilang may pansariling interes?
Maraming paraan upang maitanim sa kabataan ang pagmamahal sa bayan at hindi lamang sa pagkakaroon ng kaalaman sa paghawak ng baril at mga operasyon sa pakikidigma. Subalit kung mapapatunayan ng administrasyong Duterte na malinis na maipapatupad ang ROTC program ay mainam nga ito sa mga kabataan at sa bansang Pilipinas. Ika nga sa Ingles, “in numbers there is strength and power”! Pmcjr.

Amianan Balita Ngayon