Renewal ng kontrata sa gusali, 90 araw ang palugit

Ang lokal na pamahalaan ay nagbigay ng palugit na 90 na araw upang pumirma sa pagpapanibago ng kontrata sa mga may-ari ng gusali sa public market ng lungsod at iba pang ari-ariang pag-aari ng lungsod sa Central Business District (CBD) para sa huling 15 taong kontrata upang maging tuloy-tuloy na ang operasyon ng kanilang mga negosyo.

Ipinabatid ni city treasurer Alex Cabarrubias sa miyembro ng konseho na nagbigay na ng final notice sa mga may-ari ng gusali kaugnay sa palugit na 90 araw mula pa noong May 28, 2017 upang i-renew ang kanilang mga kontrata para sa kanilang inupahang pwesto sa huling 15 taon. Ang hindi sumunod ay mainam na lisanin na lang ang pwesto at alisin ang kanilang istruktura.

Ipinaliwanag niya na ang desisyon ng lokal na gobyerno sa pagpataw ng palugit ay natuklasan mula sa isang sangay ng Commission on Audit (COA) tungkol sa di-angkop na mga kontrata na ipinasok ng pamahalaang lokal hinggil sa paggamit ng mga lupang pag-aari ng lungsod at ang mga rental na binabayaran ng mga may-ari ng gusali ay mas mababa sa mga umiiral na upa sa mga katulad ng istruktura na may pribadong pag-aari sa CBD.

Sa 127 na may-ari ng gusali at may hawak na kontrata sa pag-upa sa lokal na pamahalaan, ipinahayag ni Cabarrubias na 81 ang may-ari ng gusali ang nagpasya na i-renew ang kanilang kontrata sa lokal na gobyerno sa kondisyon na pagkatapos ng 15 taon na kasunduan, ang mga gusali at lahat ng iba pang mga pagpapabuti sa mga lugar na kasalukuyan nilang sakop ay awtomatikong magiging mga ari-arian ng lungsod. Samantala, ang 46 na may-ari ng gusali ay tumangging i-renew ang kanilang mga kontrata dahil gusto nilang tuligsahin ang probisyon ng kontrata na alisin, lalo na ang isa na nagbibigay na ang lungsod ay pagmamay-ari ng lahat ng mga pagpapabuti pagkatapos ng paglipas ng 15 taon.

Mula sa naunang P0.75 kada metro kuwadrado bawat araw ng upa ng mga lugar na inookupahan ng mga may-ari ng gusali, sinabi ni Cabarrubias na ang mga may-ari ng gusali na itaas ang upa ng pwesto hanggang P6 bawat metro sa bawat araw para sa huling 15 taon na pag-upa sa kanilang nasasakupang bahagi ng lupain na pag-aari ng lungsod na sinang-ayunan naman ni Domogan.

Ang mga nabagong kontrata ng mga lessee ng ari-ariang pag-aari ng lungsod ay nakabinbin na ngayon sa pagkumpirma ng konseho ng lungsod upang ang huling 15 taong kasunduan ay magiging ganap na may buong lakas at epekto.

Maaalala na inanyayahan ng lokal na pamahalaan ang mga may-ari ng gusali noong unang bahagi ng dekada 1970 upang makatulong na bumuo ng mga ari-ariang may-ari ng lungsod na matatagpuan sa paligid ng pampublikong merkado ng lungsod upang makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at pagbibigay ng sapat na trabaho sa mga residente, at sa ilalim ng unang kontrata, ang mga may-ari ng gusali ay kinakailangan upang ibalik sa lungsod ang lahat ng mga pagpapabuti pagkatapos ng paglipas ng kanilang mga kontrata.

Gayunpaman, ang 15-taong tagal ng kontrata ay di-umano’y tinanggal mula sa pangalawa at ikatlong pagpapanibago ng kontrata, sa gayon, ang mga opisyal ng lungsod ay napigilan upang ibalik ang nasabing probisyon matapos matanggap ang mga natuklasan at rekomendasyon ng COA. ABN

Amianan Balita Ngayon