Epekto ng Omicron sa bansa pagkontrol sa ekonomiya at kilos ng bansa

Kahit paano ay nagkaroon ng panandaliang “kasiyahan at pagluwag” sa kilos ng bawat Pilipino noong nakaraang Disyembre 2021 ito ay sa kadahilanang bumaba di umano ang kaso ng mga taong may Covid-19 virus. Sinamantala ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng family reunion at mga party sa mga magkakaibigan dala ang salitang “keep physical distancing, wash […]

Continue Reading

Sampung taon napo ang ating Amianan Balita Ngayon, Salamat po sa pagtangkilik at suporta, Patuloy kaming magbibigay ng mga balita at kasiyahan sa buong amianan na rehiyon!!!

Una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang Panginoong Diyos Ama na nasa Langit, si Mama Lourdes na aming gabay at Ina ng Awa na hindi man personal na aming nakikitang tumutulong subalit alam ko na nariyan sila para sa aming layunin. Pangalawa ay nais kong pasalamatan ang aking pamilya, ang aking maybahay na si […]

Continue Reading