Children of Balecbec

Mababakas sa mga batang ito ang kasiyahan habang hinihintay ang pagdating ng mga kinatawan ng World Bank sa Barangay Balecbec, Naguillian, La Union na kasalukuyang pinopondohan ng World Bank sa halang P90 million ang pagbubukas ng mga sementadong daan sa boundary ng Balecbec at Basca sa Aringay, La Union na isa sa mga proyekto ng lalawigan ng La Union sa pagbubukas ng mga farm to market roads upang mapabilis at maisaayos ang pang-agrikulturang kabuhayan sa mga nasabing barangay.

Amianan Balita Ngayon