Umuna a regional evacuation center ti pagilian, naluktan iti LU

Nov 11, 2017

BACNOTAN, LA UNION – Nalukatan ti kauunaan a regional evacuation center ti pagilian iti Barangay Agtipal, ditoy nga ili, idi Nobiembre 8, 2017.
Ti center ket naipatakder iti 3090 square meters a kalawa ti daga nga indonar ti lokal a gobierno ti Bacnotan.
Mausar ti evacuation center kadagiti panawen ti kalamidad ken napipigsa a bagyo. Addaan daytoy iti dua a kadsaaran a pasdek nga kompleto iti pasilidad kas kadagiti paglutuan, pagkaanan, paglabaan ken bodega. Addaan daytoy iti nagsina a pagdigusan ti lallaki ken babbai ken breastfeeding area malaksid iti dadduma pay a kasapulan iti panawen ti kalamidad kas iti water tank, generator, communication room, ken garbage disposal area.
Ti inauguration ken ceremonial ribbon cutting ket indauloan ni Governor Francisco Emmanuel “Pacoy” R. Ortega III, Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar ken Bacnotan Mayor Francisco Angelito Fontanilla
Iti mensahena, pinasingkedan ti gobernador ti panagkaykaysa dagiti ahensia ti gobierno tapno makaited ti pudpudno a panagbalbaliw iti panagserbi dagiti local government units kadagiti umili.
Binigbigna pay ti pannakitinnulong ti dadduma nga ahensia kas ti DPWH, Office of the Civil Defense ken National Disaster Risk Reduction Management Center (NDRRMC) tapno agballigi ti proyekto.
Manamnama a dagiti opisina ti gobierno kas ti OCD ken Regional Disaster Risk Reduction Management Council (RDRRMC) ket maiyalis iti nasao a pasdek. PITO LU / ABN

RELATED POSTS

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor...

LATEST NEWS

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

130 FAMILIES EVACUATE BECAUSE OF “KARDING”

BAGUIO CITY (September 26, 2022)—Typhoon "Karding" did not directly hit the highland Cordillera though some 139 families in four provinces sought refuge to safer grounds, the social welfare department said. In Abra, 47 families consisting of 156 individuals were...

5 DRUG PERSONALITIES HULI SA BUY-BUST SA BAGUIO, ABRA

CAMP DANGWA, Benguet -- Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang limang drug personalities matapos silang arestuhin sa magkahiwalay na buy-bust operation na isinagawa sa Baguio City at Abra noong...

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

PHILIPPINES- CHINA PHOTO EXHIBIT

A series of photographs was unveiled at SM City Baguio last September 19, 2022. Chinese Embassy's Minister Counselor Wang Yulei, Mayor Benjamin Magalong, SM Assistant Vice President of Operations SM North 1 Jansenn Pe and SM Mall Manager Rona Correa led the unveiling...

PANGASINAN MANGPATAUD ITI SALT CENTER PARA PANAGSIRARAK, PRODUKSION

LINGAYEN, Pangasinan -Asidegen a mangipasdek iti probinsia a gobierno ti Pangasinan iti maysa a salt center iti probinsia tapno mapasayaat iti panagsirarak ken kamaudiananna iti produksion iti asin nga isut naggapuanan iti nagan ti probinsia. Iti maysa nga interbiu...

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

LA UNION 121ST POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Affirming the Provincial Government of La Union’s support to the Philippine National Police’s commitment in securing a peaceful and orderly province, Gov. Raphaelle Veronica “Rafy” Ortega-David graced the 121st Police Service Anniversary celebration of the La Union...

DEVELOPERS MEET, DISCUSS SOLUTIONS FOR THE COUNTRY’S HOUSING INDUSTRY

As of 2017 , housing backlog estimated at 6.7 million ; developers target building two million for 2022 Every Filipino family aspires owning a home. Years, the Subdivision and Housing Developers Association, Inc. (SHDA) has relentlessly been trying to make that dream...

FACE MASK BOLUNTARYO NA ANG PAGGAMIT SA BAGUIO

BAGUIO CITY – Sa mga naasiwa na sa paggamit ng facemask ay nagbigay na ng signal si Mayor Benjamin Magalong at ang city council sa pamamagitan ng naaprubahang resolusyon na puwede ng hindi mag face mask o’ boluntaryo na lamang ang paggamit nito sa mga outdoor setting...

ADOPTED SON

ADOPTED SON

Iginawad ng provincial government ng Kalinga ang mataas na pagkilala kay PNP Chief Gen.Rodolfo Azurin,Jr., bilang adopted son ng Kalinga at pinangalanang "Inchakas" sa kanyang pagbisita sa lalawigan noong Setyembre 15, Photo by Kalinga PPO/ABN

MANNALON TI ILOCOS NORTE AGAPIT MANIPUD RICE HYBRID PROJECT

SUIDAD TI LAOAG, Ilocos Norte-Dagiti mannalon a nalipaset iti maysa a 160- hectare hybrid rice cluster technology demonstration project sadiay Ilocos Norte ket agapiten iti mulada inton sumaruno a lawas. Ipalgak dagiti nadumaduma a teknolohia ti panangpataud iti bagas...

ARCHIVE

CONTACT US FOR YOUR ADVERTISEMENTS

MASTHEAD

Pin It on Pinterest