MR. & MS. UB 2024

Sina Jose Rafael Warren VII at Patris Racquel Balajadia ang pinarangalan bilang Mr. at Ms. UB 2024 sa isang kasiyahan ng tagumpay at kahusayan.

Courtesy Photo by University of Baguio Official Page/ABN

Amianan Balita Ngayon