“CHACHA PARA KANINO?”

Walang ‘por eber’. Lahat nagbabago. At mainam kung ang pagbabago ay para sa kapakanan ng higit na nakararami. Ito ang mahalagang usapin sa panibagong tulak ng charter amendments. Ngunit kung ang panibagong pagkukumahog upang baguhin ang Saligang Batas ay dahil gustong manatili sa Senado si Senador Robin Padilla, gumanap na lang siya muli sa sequel ng ‘Forever More’ na kinukunan sa Sitio Pungayan sa Tuba, Benguet dahil doon siya nararapat.

Tiyak tatangkilikin siya roon. Ngunit kung ang rason ng pagtutulak ng panibagong hangaring charter amendments ay kapritsong personal o term extensions ng mga pulitikong hangal, tiyak na sasalubungin ito ng malawakang pagkondina at kawalang suporta ng publiko. Pangalawa’y, hindi rin lang simpleng usaping napapanahon na bang magchacha, dahil kung tutuusin, napaglipasan na nga ng panahon ang Saligang Batas.

Maraming mga probisyon nito ang hindi na akma sa kasalukuyan, ika ng iba. Ngunit bumabalik ang usapin kung ano nga ba ang tunay ng hangarin upang mag- chacha? Pagpapanibagong hubog ba para sa tunay na kagalingan at kapakanan ng higit na nakararaming mamamayan o dahil kinakailangang baguhin ang Saligang Batas upang iangkla sa globalisasyon? Hitik ang kasalukuyang, bagama’t lumang Saligang Batas sa proteksyon, particular sa soberanya lalo na sa pagmamay-ari sa bansa.

Nanggagala-iti kase ang mga tagapagtaguyod ng globalisasyon na burahin na sa Saligang Batas ang 60-40 porsyentong pag-aaring Pilipino. Kagustuhan nilang buong 100 porsyentong ibuyangyang sa mga dayuhang mamumuhunan ang bansa. Ngunit, kagustuhan ba nag higit na nakararaming
Pilipino na mabura nang tuluyan ang karapatan ng lahing Pilipino sa bansang Pilipinas at tuluyan nang dayuhang negosyo at kapangyarihan ang mamayani? Para kanino nga ang cha-cha?

Kung para sa masang Pilipino, dapat suportahan, tangkilikin at makibahagi upang hubugin ang panibagong Saligang Batas na magsisilbi sa kagalingan ng nakararami. Kung para sa dayuhang
interes, dapat hindi nap agaksayahan pa ng mga mababatas at ibaling na lang sa mga isyung
kapakipakinabang sa masang Pilipino.

Amianan Balita Ngayon