Category: Tinig ng Bayan

Bauang Mangrove Park in Brgy. Parian, La Union

Thanks to the friendly support of Mayor Eulogio Clarence Martin P. de Guzman III of Bauang, we were able to visit in December 2017 the Bakawan Project as a mangrove park for eco-tourism. Previously, we were informed in details about this project. The mangrove park is located on more than a hectare of land with […]

Sawen ti kinapudno iti bileg, bantayan ti turay

Radikal a binaliwan ken kinontrol ni Rodgrigo R. Duterte ti diskurso publiko a pabor iti panangidaulona iti wagas a nagubsang ken nadursok. Ti maysa a nakaledleddaang a resulta: linappedan ken pinaakikidna ti nagun-od a wayawaya ti press ken ti ipatpateg ti umili a karbengan iti pannakaammo (people’s right to know).

34th Cordillera Day calls for unity to fight Duterte’s tyranny

Continuing the tradition of noble defiance against oppression, delegates of the 34th Cordillera Day celebration resolved to strengthen the resistance against the tyranny of the Duterte regime and assert the right to self determination of Cordillera indigenous peoples. The 2018 Cordillera Day was a big success, with the participation of 1,500 indigenous peoples and rights […]

Ano ang sukatan ng kagitingan sa modernong kabataan?

Bang! Bang! Bang! Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa umabot ng libo ang nagbuwis ng buhay sa makasaysayang “Death March” noong ika-9 ng Abril taong 1942. Noong 1961 ay naipasa sa Kongreso ang Republic Act 3022 na nagdeklara sa ika-9 ng Abril ng bawat taon bilang Bataan Day. Taong 1987, sa bisa ng Executive Order 203 […]

Cemeteries at Camp John Hay totally neglegted and desecrated

Ever since the departure of the US Troops in 1992, the graves of dead soldiers, some coming all the way from World War 1 and World War 2 and Philippine Scouts who served under General Douglas MacArthur and even soldiers who died during the Vietnam War era, buried at the Camp John Hay Cemeteries 1 […]

Crackdown, labanan

Mariing kinukundena ng Anakbayan Cordillera ang tangkang “crackdown” ng rehimeng US-Duterte laban sa mga lehitimo at progresibong organisasyon ng mga mamamayan sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Ipinakikita ng hakbanging ito na may layuning busalan ang mga kritiko ang kahayukan ni Duterte sa kapangyarihan at sukdulang pantasyang sundan ang yapak ng iniidolo niyang […]

Urgent Alert: PNP harassment of CPA and CDPC in Ilocos Sur

Cordillera Peoples Alliance (CPA) strongly condemns the harassment of the Philippine National Police (PNP) in Ilocos Sur, which held CPA Chair Windel Bolinget, CPA Vice Chair Xavier Akien and staff of the Center for Development Programs in the Cordillera (CDPC) in a check point at Tirad Pass shortly before 12nn of Oct. 28. CPA and […]

IP groups challenge NCIP to expedite assumption of Baguio’s IPMR

No one, not even and much less the NCIP, should undermine this democratic process of decision-making by the indigenous peoples concerned. It is the people’s right to decide for themselves on matters that affect them. The voice and vote of the people is the law. This is the exercise of their right to self-determination. It […]

On Duterte’s praise for so-called security alliance with US

Overawed by US military power and tied down by his regime’s dependence on US military financial assistance and hand-me-down war materiél, Duterte yesterday praised the US as “an important security ally,” less than a year after having declared his plan of “leaving the US.” Duterte’s statements indicate his intention of securing his place as a […]

Amianan Balita Ngayon