“DUTING TAN DUKTO”

Sa Ibaloi ay Strawberry and Camote. Ang pagtitipon at pagsasalu-salo ng mga lokal na paborito ang strawberry, kamote, mais, at iba pang pagkaing Ibaloi handog ng La Trinidad bilang pagdiriwang ng kanilang kultura at pagkakaisa.

Photo by Katrine Dumling/ABN

Amianan Balita Ngayon