“NA-ONSE NI SYON ANG PINOY”

Bagamat hindi ang ACTCIS partylist ang unang grupo sa Kamara na nanawagang ibasura ang Oil
Industry Deregulation Law, mahusay ang “positioning” nito sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nararapat nga namang suriin kung tunay na nakinabang ang mamamayan
sa halos tatlong dekadang pagpapasailalim sa deregulasyon ang industriya ng langis simula ng ito’y
isabatas noong 1996.

Marahil laking-sisi na ng mga tagapagtambol ng globalisasyon, na kung saan isa ang deregulasyon sa tatlong prinsipiyong nagpapahirap sa masang Pilipino. Sapagkat kasama ang pribatisasyon at
liberalisasyon, ang tilasosyal na salitang “global” ang humukay sa ating puntod. Na-onse ang masang Pilipino, ika ng ACT-CIS. Hindi lang onse, kundi na 1-2-3 din ang Pilipino sa mga
nagtaguyod at patuloy na tagapagtaguyod ng globalisasyon.

Iwinagayway noon na para umunlad ang ekonomiya, kailangang tanggalin ang lahat ng balakid sa malayang kompetisyon. Hindi dapat direktang makipagkompetensiya ang pamahalaan sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan, kaya kailangang ibenta sa sinumang interesado (dayuhan man o hindi) ang anumang GOCCs (government-owned and controlled corporations) tulad ng Petron na
nakikipagsabayan sa iba pang kompanya tulad ng Shell at Chevron. Tanggalin dapat ang regulasyong pipigil sa malayang kompetisyon upang bigyang “kapangyarihan” ang konsumer na mamili.

At nangyari nga ang “onsehan” ng masang Pilipinong lingo-linggong binabagabag ng pagtaas ng
presyo ng langis na nagdodomino effect sa iba pang presyo ng mga bilihin. Hindi maaring manawagan ng ayuda mula sa pamahalaan dahil sa mistulang pagkalumpo nito dahil sa deregularisado ang industriya ng langis. Patuloy bang magpapaonse ang Pilipino?

20-20 VISION

Amianan Balita Ngayon