“PEGALAN SA MGA BAYAN NG LA UNION, NAGLIPANA”

Naglipana ang mga nagkukunwaring peryahan, ngunit sa totoo’y sugalan sa La Union. Pergalan kung tawagin. Iisa lang ang operator at walang iba kundi ang popular sa mundo ng “sugal-lupang”
si “MP” o “Mr. T”. Sugal-lupang tinatawag dahil hindi naman mga mayayamang gusting magdibersyon ang tumataya o parokyano ni “Mr. T”, kundi’y mga karaniwang taong, kalimitang “isang kahig-isang tuka” o masang umaasa sa swerte lamang.

Mula sa mga bayan ng Tubao, Pugo, Rosario, Agoo at Burgoz ng La Union ay kinabig na lahat ni “Mr. T” ang mga peryahan sa mga pistang bayan, upang mag-operate ng mga sugalang walang
pinipili, bata man o matanda, gaya ng drop ball, pula’t puti, at iba pang table games na tinatayaan
ng pera. Buti kung pagkatapos ng isang buwang kapanahunan ng pista ng mga nasabing bayan
ay mag-aalsa balutan na si “Mr. T” upang maki-pista na naman sa ibang bayan.

Ngunit inaabot pa ng dalawa o tatlong buwang nagpapasugal bago lumipat na naman sa isa pang bayan. Bakit pinapayagan ng mga Mayors, Vice-Mayors at kasapi ng Sangguniang Bayan ang mga ganitong “pergalan” ni “Mr. T”? Nangangahulugan din bang pati ang mga nakataas sa kanilang Governor, Vice Governor at Sangunniang Panlalawigan ay natikom din ang bibig, napiringan ang mga mata at nabusalan ang mga tenga?

Bukod sa mga civil authorities, nakatanggap din ba si “Mr. T” ng “tolerance permit” mula sa mga law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police (PNP), na pangunahing tagapagtaguyod sana ng kaayusan at anti-krimen at ng National Bureau of Investigation (NBI), kung kaya’t tila napiringan din sila upang wala silang makitang kamalian sa mga pergalan?

Kung hindi naman nakikitang kamalian ng mga naturang mga opisyal ang mga pergalan, pati rin bang mga opisyal ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa La Union ay bulag
upang hindi masilip ang paglabag ni “Mr. T” sa pagpapasugal sa tabing ng perya, ng mga kagawad ng PNP at NBI dahil tinatalikuran nila ang sinumpaang tungkulin ipagtanggol ang mga
mamamayan sa anumang maaaring kapahamakan?

Amianan Balita Ngayon