“GALAWAN SA BSKE PANGITA LANG NG PHILIPPINE-STYLE ELECTION”

Muling bumulwak saan man sa Pilipinas ngayong halalang pambarangay at SK ang mga galawang pangita ng Philippine-style elections. Pera at kapangyarihan pa rin ang namamayani, kahit hindi man nais aminin ng mga nagmamalinis na pulitikong pambarangay. Sekondaryo o pangatlo na
lang sa konsiderasyonang plataporma ng isang kandidatong pambarangay, dahil nauuna ang
perang naiaabot o gamit na naipapamahagi sa bawat botante.

Buti kung padamihan lamang ng pera ang konsiderasyon. Sapagkat sa maraming lugar sa Luzon,
Visayas, lalo na sa Mindanao, ay buhay ang naisasakripisyo sa ngalan ng katungkulan bilang Kapitan o Kagawad. Ika ng mga pakialamerong pulitikong pambayan o pamprobinsya, ang barangay elections kase e paglalatag ng mga kakampi at “paglilihis” sa mga kalaban sa susunod na
local at national elections.

Kaya naman, naging atubili ang bawat pulitikong kasalukuyan mang nakaupo o hindi, sa mga nakaraang buwan bago ang BSKE noong Oktubre 30. Mababago pa kaya ang kalakarang paggamit ng salapi o dahas o kombinasyon ng dalawa? Dahil kung hindi, wala nang pupuntahan talaga ang bansang Pilipinas kundi sa kumunoy ng kawalang pag-asa!

THE LIGA ELECTIONS

SCORING LEADER

Amianan Balita Ngayon