Tubig!

Tubig!!! Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tubig ang no. 1 na kailangan ng tao. Drinking water ang pag-uusapan natin ngayon mga Kadungngodungngo, pero bago ang lahat gusto ko sanang pasalamatan si Ex-Gov. Nestor B. Fongwan, may-ari ng NBF Guada Purified Drinking Water Delivery and Refilling Station, sa pagpapainom sa akin ng kanilang tubig na nagbigay idea sa inyong Kadungngo-dungngo sa column na isusulat ko sa araw na ito.

Ayon kay Ma’am Charito Bueno, Sanitation Inspector V of Sanitation Division Office of Baguio Health, na ang importance of drinking water ay “One, it takes away toxic waste of our body and in charge of the metabolic rate of our intestine and thirdly, it increases energy in our immune system. That’s why drinking water is considered food of our body.”

However, dagdag niya na mayroon din mga danger ang drinking water. One ay ang pasyente na may kidney disease should have a limitation on drinking water because of the inability of filtering that can cause more complication. And of course some contaminated water because of old rusty pipe line and dirty handling. Hay naku Dungngo, han mo manen nga ibaga iti linya nga “Ado la amin, isu met lang nga isu! Pare-pareho da latta met nga danum!” Opo, tama pare-parehong drinking water ngunit hindi pare-parehong klase.

Kaya kung iyong pahihintulutan Kadungngo-dungngo isa-isahin natin ang mga klase ng drinking water at ang benepisyo nito na babagay sa kalusugan mo. Ang tap water ay ang water na galing sa ating mga pipe line na threated by chlorine. Ang mineral water naman goes through a process that is manageable to drink that gives us minerals like potassium, calcium, magnesium, and sodium. Then we have the purified drinking water that removes the contamination thru distillation, deionization and other suitable process like reverse osmosis. And also the alkaline water having the property of an alkali with a value of pH 7 represents neutrality because if the number gets low it indicates increasing acidity while if it gets more than 7 then increasing alkalinity which sabi nga ng karamihan ang sobra ay bawal kaya dapat sakto lang.

Masasabi lamang daw na safe ang mga drinking water na ito kung nag-undergo ng physiological, bacteriological examination, and the chemical analysis sabi ni Ma’am Charito. Sa Bible (KJV) Job 8:11-13 “Can the rush grow without mire? Can the flag grow without water? Whilst it is still in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb. So are the paths of all that forget God; and the hypocrites hope shall perish:

So Kadungongo-dungngo, without God in your life it is impossible to do things on your own. Dahil parang sa isang halaman kung walang tubig mamatay yan. Mapapa-awit ka tuloy ng “Bridge over Troubled Water” by Simon and Garfunkel in 1969 kaya sa lahat ng bagay laging may partner dahil lagi naming sasabihin “Ti Panagtinnunos nga agtrabaho, mangiturong iti Panagprogreso”.

Amianan Balita Ngayon