BUWAN NA PAGMAMAHAL

BUWAN ng Pebrero, buwan ng pagmamahal. Hindi maitatatwa na dapat namang mamayani ang pag-ibig sa mga panahon ngayon. Love Month na nga ang Pebrero. Buwan na dapat lamang na maibahagi ang pagmamahal. Pati nga mga bagay-bagay nakikiisa sa panahon ng pagmamahal. Bigas, sibuyas, kamatis. At iba pang mga pangaraw-araw na bilihin. Nagmamahal bawat araw. Ganito na nga siguro ang timpla ng pagmamahal. Kapag nandyan na, tuloy-tuloy ang agos.

Tuloy din naman ang daluyong sa buhay, na dulot ng patuloy na pag-inog ng hindi matatawarang pagmamahal.
Paano nga ba hihimayin ang mga hinaing ng sambayanan kapag umaagos ng walang balakid ang pagmamahal ng mga bagaybagay? Kung puso ang tatanungin, hayaan lamang. Hindi ba’t galing sa puso ang magmahal? Kung pag-iisip naman ang mamamyagpag, kelangan ngang pagtuunan ng masusing pansin. Bakit ang pagmamahal ay sinusukat sa halaga, at hindi sa kung ano ang nararamdaman?

Kaya naman, laging itinatanong ng barber ko: Gaano na nga ba kadalas ang minsan? Kailan ba dapat bigyan ng
tamang babala ang mga mamamayan sa sitwasyon ng sobrang pagmamahal? Ang siste, kailangan laging dinidilig ang naitanim. Dapat lamang, dahil kung hindi, malamang na huling hangganan ang sandaling wala man lamang
naiwisik na pantawid-buhay, lalo na sa isang halamang binubuhay ang alaga, atensyon.

Kaya naman, napapanahon na ating tanungin ang ating mga sarili: Dadalasan pa ba natin ang mga minsanang nangyayari? Hindi maitatatwa na minsan lang na pinaiiral ang mga pagpapakita ng pagmamahal. Dalasan pa sana natin na mismo ang puso ang magdeklara na eto, sya na nga, ang itinitibok ng pusong inaaruga, inaalagaan. Ito ay usapin tungkol sa tama at mali sa larangan ng pagmamahalan. Tandaan natin na sa simula pa lamang, mahigpit ang kapit ng mga nagiibigan upang lalo pang yumabong ang inihihiyaw ng puso.

Walang kyeme-kyeme, walang atubili, hayaan lamang na yumabong pa ang nasang magmahal at mahalin. Sa panahong malamig ang p[anahon, kailangang iwasan lamang ang panlalamig. Ito ang hamon sa mga pagkakataong
pagmamahal ang usapin hindi lamang ng puso kundi pati na ang isipan. AngatTayoBaguio. Dahil sa tiwala, ang lahat ay magaganap, anuman ang hamon, anuman ang panahon, anuman ang pagkakataon. Higit ano pa man, lalo na sa panahon ng pagmamahal.

 

Amianan Balita Ngayon