GAYUMA AT HALINA NG KULTURA AT SINING

MALIKHAIN ang buwan ng Nobyembre. Kailan nga lamang nitong nakaraang Oktubre, ay hindi na
magkadaugaga ang mga paghahanda upang ngayong buwan ay masayang maipagdiwang ang mga naka linya. Ganoon naman tayo dito sa lungsod na minamahal. Basta larangan ng kultura at sining,
buong galak nating ibinibida kahit kanino pa man ang mga tinatamasang yaman ng lahi at lipi dito sa ating lungsod. Kung ganyan na kahitik sa bunga ang dumaang Oktubre, ano pa kaya sa mga panahong ito na ang halimuyak ng Kapaskuhan ay atin ng nalalanghap.

May konti ng lamig ang simoy ng hangin, palatandaan na ramdam na natin ang nalalapit na Pasko.
Ngunit bago pa man ang Kapaskuha, meron pa tayong Nobyembre na daraanan, kung saan ating ipinagbubunyi ang Ibagiw, ang taunang pagdiriwang na tinaguriang Creative Festival ng Baguio. Ito ang buwan na iba’t ibang mga aktibidad ang inilulunsad upang bigyang pugay ang hindi kailanman mamamatay na kultura at sining. Hindi nga kasi ang ating mga ingat-yaman ang
siyang mga ipamamana ng lungsod sa mga susunod na salin-lahi.

Ngayong buwan ay muli na naman nating nanamnamin ang lumalagong kultura ng Baguio na kahit na ano ang panahon ay patuloy na namamayani at yumayabong pa. Sa mga pinagsanib-pwersa ng mga publiko at pribadong sektor, pasisinayaan ang pagdiriwang ng ating ingatyaman, ang iba’t ibang hugis at kaanyuan ng mga kulturang binubuhay bilang pamana ng nakaraang henerasyon at
maisasalin naman sa mga susunod na tagapagmana. Kultura at sining – hindi ba’t ito na rin ang kinilala ng United Nations noong 2017, at ginawaran ang Baguio ng pagpupugay bilang Creative City for Crafts and Folk Arts.

Ang tinaguriang Crafts ay ang mga gawain ng mga taga-Baguio na alagad ng sining at paglikha. Nandyan ang weaving, metalcraft, silvercraft, woodworks at iba pang mga nililikha na kung saan
ang ating mga manlilikha ay walang humpay sa pag-gawa ng kani-kanilang mga obra upang ipamalas ang natatanging kakayahan at pagiging malikhain. Ang kanilang mga produkto ay nagkaroon na nga ng tinatawag na global status– hindi lamang sa mapagkupkop na konsepto ng Man in the Barrel, kundi pati na rin sa mga likhang maka-sining at sumasalamin sa katauhan ng
Baguio.

Ngayong buwan, ating muling magkakapit-bisig na ihayag ang likhang Baguio na mararamdaman sa mga obrang iniaalay sa makasaysayang pagdiriwang ng Ibagiw 2023. Maki-ibagiw. Likhang Baguio ng taga-Baguio. Dito lamang sa Baguio muling mamamalas at magpapamanga. Muli, huwag na muna nating bigyang maselang pansil ang panibagong pangamba ng sambayanan ng maiulat na tila walang pagkalupig ang Covid19. Nanganak na naman ang kinatatakutang virus at muling binalot ng pagkatakot ang ilan sa atin, bagama’t halos tatlong taon na nating nilalabanan ang
pandemyang naging salot sa ating buhay.

Sa totoo lang, dapat ay mayroon na tayong mga liksyon na syang ating patnubay upang muli at muli ay ating malampasan ang mga hamon ng pagkakataon, lalo na nitong huling tatlong taon na kung
saan hinagupit tayo ng kamandag at bagsik ng pandemya. Ang siste lang, tila hindi pa nasusupil ng buong kaganapan si Covid-19. Kahit na sisinghap-singhap na lamang ang virus na ito. Huwag
naman sana tayong maging kampante na tapos na ang labang ating iwinagayway. Kung mayroon mang mga bagong banta – tulad ng napabalitang bagong mutation ni Covid – huwag nating ipagwalang-bahala.

Ituloy pa rin na labanan ang bagong banta at panganib na dulot ng isang kinakatakutang panibagong pandemya. Sa panahon na hindi pa gaanong nalulupig si Covid-19, dobleng dagok ito sa ating mga bansang nakasalalay ang kaligtasan at kaayusan ng bayan sa mapaminsalang salot ng isa pang pandemyang nagbabadya. Harinawa, hindi kasing bangis ng sumisinghal na Covid-19 ang bagong virus na kumitil na ng dalawang buhay sa India. Sana naman, sa awa ng ating Maykapal, kung may katibayan na isang bumubuong virus ang nailunsad sa panahon ng tila ay walang hinto ng kabangisan ng Climate Change, sana naman ay hindi kasing bangis ang hagupit ng bagong
banta at panganib sa sangkatauhan.

Eto nga tayo at tila dedma ng tuluyan ang sambayanan kay Covid-19. Araw at oras na raw ang bibilangin hanggang sa huling hantungan ay maibaon ng tuluyan ang pandemyang halos ay tatlong taon ding nanalasa sa buong mundo. Ang dapat lang sigurong dapat manduhan ay ang mga nangangasiwa ng pambansang kalusugan at kaligtasan. Sila ang nakaaalam at mayroon tayong pag-asa na magamit ang mga pamamaraan ng paglaban at pagsugpo sa bagong virus. Hindi na naiiba ang labang ating muling isasabalikat.

Naranasan na natin ito. Si covid, anumang anyo at hugis ang kanyang mga bagong supling ay ating kakayanin. Kung halos tatlong taon, atin siyang nilalampasan, ano pa kaya ang ilang buwan ng
patuloy na pagwasiwas sa kamandag ng virus. Angat Tayo Baguio! Manatiling nakatuon sa patuloy
na pag-angat at pag-ahon. Diyan tayo merong asenso!

Amianan Balita Ngayon