ITABOY ANG PAGKABAGOT SA PAGTATRABAHO

[Repel boredom with work]

Sila na walang magawa sa kanilang buhay ay katulad ng mga tao gumugugol ng kanilang oras sa pagkakalat ng tsismis at kasinungalingan, sa dahilang ang kanilang isipan ay hubad sa mga kapakipakinabang na kaisipan: (They are content to be with those [the women] who sit behind [at home].

Their hearts are sealed up Mom right guidance] so they understand not} (Qur’an 9: 87) Kung makita mo ang iyong sarili na walang ginagawa ,maghanda sa pagkabalisa at kawalang pag-asa ,sapagkat ang kawalan ng ginagawa ay nagpapahintulot sa iyong isipan na gumagala sa nakaraan , sa kasalukuyan at sa hinaharap , sa lahat ng mga kahirapan nito , kaya nga , ang aking matapat na payo sa iyo ay magsagawa ng mabungang gawain sa halip na maging walang ginagawa , sapagkat ang kawalan ng ginagawa ay isang mabagal at nalalambungan anyo ng pagpapakamatay .

Ang kawalang ng ginagawa ay katulad ng isang mabagal na pagpaparusa na ipinalasap sa mga bilanggo sa tsina , sila ay inilagay sa ilalim ng isang gripo , narito ay isang patak ng tubig lamang ang tumutulo sa bawat oras sa panahon ng paghihintay sa pagitan ng mga patak , marami sa kanila ang nawala sa kanilang pag-iisip at nahantong sa pagkawala ng katinuan ang pagiging hindi aktibo ay nangangahulogan ng pagiging pabaya sa kanyng mga tungkulin ang kawalan ng ginagawa ay isang bihasang magnanakaw at ang iyong isip ang biktima nito.

Samakatuwid , tumindig na ngayun at bumigkas ng dasal o magbasa ng aklat , purihin ang iyong panginoon , mag-aral , sumulat, isaayus ang iyong aklatan , kunpunihin ang ilang bagay , sa iyong bahay o gawaan ng kapakipakinabang ang iba upang malagyan mo ng wakas ang iyong hindi pagiging aktibo , sinabi ko lamang ito sapagkat ako ay matapat na nagnanais para sa iyong ikabubuti .

Destroy boredom by working. When you apply this simple precept alone, you will have traveled at least fifty
percent of the way towards happiness. Look at farmers, carpenters, and the bread-maker, and observe how, when they are working, they recite words as melodious as the singing of birds, because they are content. Afterwards observe yourself and how you toss and turn on your bed while wiping away your tears, always miserable, always torturing yourself.

Amianan Balita Ngayon