Omicron : Alpha ng Omega?

Editorial

Sa pagdami ng ebidensiya na nagpapakita na ang omicron variant ay sanhi ngmas banayad na mga sintomas at mas mababang bilang ng mga pagpapaospital at namatay, mas maraming siyentipiko ang nagsisimula nang magtanong: Ang pinakabagong variant na Omicron na ba ang sugo para sa pasimula ng katapusan ng pandemya sa COVID-19?

Sinasabi ng kasaysayan na karamihan ng mga pandemya ay tumatagal sa pagitan ng dalawa at kalahati hanggang tatlo at kalahating taon. Sa paglipas ng panahon ang mga virus ng pandemya ay karaniwang nagbabago (mutate) at lilitaw na isang pangkaraniwan (endemic) na umiikot sa mas mababa, mas napamamahalaang mga antas. Ito ang nangyari sa influenza strain sa likod ng 1918 flu pandemic at umaasa ang ilang virologists na ito aymaaaring nangyayari sa SARS-CoV-2, ang virus na nagiging sanhi ng COVID-19.

Iminumungkahi ng mga unang ulat na ang variant ng Omicron ay maaaring magdulot ng mas banayad namga impeksiyon na posibleng dahil sa kakaibang koleksiyon ngmga mutasyon kasama ng pagdami ng imyunidad sa buong mundo. Subalit napakaaga pa upangmalaman para matiyak kung paano hihinto ang pandemya ng COVID-19.

Habang ang mga eksperto ay pangkalahatang naniniwala na ang mga virus ay kalimitang nagmumutate upang maging mas hindi mapanganib, ito ay hindi lubos na garantiya na kasalukuyan ngang nangyayari sa coronavirus.

Isa pa, ang 2021 ay hindi katulad ng 1918 at ang mga bakuna, paglalakbay sa mundo, mga datos at mga gamutan na mayroon tayo ngayon na madali nating makuha ay malaking impluwensiya sa tahak ng pandemyang ito.

Ayon pa samga eksperto, dahil ang mga impeksiyon ng COVID-19 aymay mas mataas na bilang ng asymptomatic transmitters ay hindi natin lubos na maunawaan kung paanong ang panlipunan at kapaligiran na panggigipit sa virus na face mask at face shields, distancing,malayuan at hiwalay na pagtratrabaho, at iba pa aymagbibigaydaan para magbago ito.

Hindi lubos-maisip namahigit 50 milyong tao sa buong mundo ang namatay dahil sa 1918- 1919 flu pandemic o karaniwang nakilala bilang ang “Spanish Flu.”

Ito ang pinakamabagsik na pandemya sa buong mundo mula ng “Black Death”, at bihira sa mga flu virus dahil tinatamaan nito ang mga bata at malulusog, malimit sa loob lamang ng ilang araw matapos magpakita ng mga unang sintomas.

Ang mas kamangha-mangha pa sa trangkaso noong 1918 ayon sa mga eksperto sa nakahahawang sakit ay hindi kailanman nawala ito.

Matapos hawaan ang tinatayang 500 milyon tao sa buong mundo noong 1918 at 1919 (isang ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo), ang H1N1 strain na naging sanhi ng Spanish flu ay humupa at nanatili bilang ang karaniwang pana-panahong trangkaso.

Subalit manaka-naka, angmga direktang inapo ng 1918 flu ay humalo sa bird flu o swine flu upang makalikha ng malakas na bagong pandemic strains, na siya mismong nangyari noong 1957, 1968 at 2009.Ang mga huling pagsiklab ng trangkaso, lahat ay may bahagi sa paglikha sa 1918 virus na kumitil sa milyon-milyong karagdagang mga buhay – na inani ng 1918 flu ang kasuklam-suklamna tawag na “ina ng lahat ng mga pandemya.”

Sa loob ng ilang taon, ang influenza strain na nasa likod ng pandemya ng 1918 ay naging digaanong nagsasapanganib ng buhay. Ito, ayon sa mga eksperto ay malamang dahil sa isang kombinasyon ng herd immunity at ang virus ay nagbabago (mutate) upang makalikha ng isang
di-gaanong malubhang sakit.

Hindi kailanman naglaho ang 1918 influenza strai, sa halip ito ay nagpatuloy na magbago at ang isang bersiyon nito ay nagpapatuloy na umiikot hanggang ngayon.

Hindi dapat maliitin ang omicron variant na may mahigit 30 mutations at sinasabing dobleng mas nakahahawa kaysa delta variant, na inihalintulad sa panghahawa ng bulutong tubig (chicken pox) ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Ang araw-arawna mga kaso sa South Africa kung saan unang napaulat ang omicron variant sa huling bahagi ng Nobyembre 2021 ay umabot sa pinakamataas na bilang bandang kalagitnaan ng Disyembre 2021 at mabilis na bumababa, na gumatong sa espekulasyon na ang mga daluyong ng mga kaso dulot ng omicron ay panandalian lamang.

Ngunit bahagi ng harang sa daan upang dispatsahin ang coronavirus ay ang globalisasyon, na magkakaugnay na mundo na humahantong sa pagkalat ng sakit, isang isyu na lumutang muli kasama ang omicron, na kumalat na sa mahigit 100 mga bansa sa loob lamang ng di-lalagpas ng isang buwan matapos itong unang matuklasan.

Ang pagsugpo sa SARS-CoV-2 virus marahil ay ang ultimong pangarap, subalit ang mas malamang na mangyayari gaya ng ilang mga sakit na kasamang nabuhay ng mga tao sa libo-libong mga taon, mananatili pa rin ito sa matagal na panahon – bagaman mas mahina.

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang tsansa na lubusang malipol ang SARS-CoV-2 ay napaka limitado kung saan may iilang mga sakit lamang ang mapupuksa. Nagawa lamang dawnatin ito minsan sa bulutong (smallpox).

Sa ngayon ang pag-aralan na mamuhay kasama ito, makaagapay dito, tumugon at hayaan ang sakit sa isang bagay na maaaring madali tayong makitungo sa araw-araw ang siyang dapat nating asahan at hangarin.