PASKO NA, SINTA KO

NAGTAPOS ANG Ibagiw – ang malikhaing programa na ipinagdiwang ang buhay at panahon ng
mga Ibagiw – mga tagaBaguio at lumilikha sa Baguio. Buong buwan ng Nobyembre ay ating
ninamnam ang mga dahilan gating pagiging malikhain, isang likas na kakayahan na ating minana pa sa mga ninuno. Pasko na, hindi po ba? Ramdam ang Kapaskuhan sa simoy ng malamig na
hanging tanging nagbabadya ng parating na Pagsilang ng Dakilang Mananakop. Ang siste, ngayon pa lamang, ang paramdam ay damdamin ng bumubugso ng ligaya at galak, ng saya at pagbubunyi.

Ngayon pa lamang, hindi magkadaugaga ang sambayanan na maging maagap sa paghahanap ng
maireregalo sa mga mahal sa buhay. Pati nga mga kaibigang hindi nasisiliyan noon pa man, biglang
naaalala, biglang bumabalik sa pananaw na tanging ang himig ng hanging PaskongPasko ang makapagbibigaybugso. KAYA NAMAN, malaking inspirasyon ang kultura at sining upang gabay
kung ano angv mapipiling aginaldo para sa mga minamahal.

Ganoon naman tayo dito sa lungsod na minamahal. Basta larangan ng kultura at sining, buong
galak nating sinusundan dahil sa dalang yaman ng lahi at lipi dito. Kaya naman, gaano man pinaglipasan ng panahon, ating ninanamnam ang bunga ng dumaang panahon, Ating pinaglaanan ng kakaibang panahon ang mga sari-saring mga pagdiriwang upang muli at muli, masaksihan ng buong mundo kung gaano natin pinahahalagahan ang yamang namana sa ating mga ninunong atin lamang binigyang pugay dahil na rin sa sila ay nasa ibang kamunduhan ng buhay.

Muli at muli nating bigyang galang ang mga manlilikha ng pagbabago, upang ang pagbabago mismo ang muling lumikha ng ng iba’t iba pang pamamaraan ng pag-galang sa ating pagiging simula. Atin itong isambulat ng buong pagmamalaki, dahil pinaglaanan ang yaman na ito ng masusi at marubdob na pagnanasa. NGAYONG Disyembre ang panahong siyang yayabong sa
kasiyahan, siyang magbibigay ng higit pang kulay, higit pang tunog, at higit pang kamamalasan ng
pagdiriwang na tanging Pilipino ang dating, dahil na nga sa ang pinanggalingan ay ay mga namana sa ating nakaraang lahi at lipi.

Salamat sa Ibagiw 2023, atin muling sinariwa ang buhay, atin muling ipinagbunyi ang kakayahang
hindi ginugunaw ng ano pa man. Atin muling naipamalas ang iba’t ibang mga mukha ng paglalarawan. Atin muling nagisnan at nabigyang mulat ang kakaibang lakas na kailanman ay hindi masusupil ang kulturang kinalakhan. Kultura at sining – ito ang mga nagpanday sa ating lumalagong katauhan, na kahit na ano ang panahon ay patuloy na namamayani at yumayabong pa. Dahil na rin sa pang kusang-loob na gawaing nagbibigay sigla sa kulturang katangi-tangi sa atin.

Sa mga sumusunod na panahon, ating muling magkakapit-bisig na ihayag ang likhang Baguio na
mararamdaman sa mga obrang iniaalay sa makasaysayang pagdiriwang ng Ibagiw. Likhang Baguio
ng taga-Baguio. Dito lamang sa Baguio na muling nagpamalas at nagpamangha. Anihin ang ipinaaalam ng Kapaskuhan. Isang malugod na pagpupugay at pagbibigay dangal sa nagsasagawang ibandila ang henyo ng Ibagiw – gawa ng taga-Baguio para sa mundo ng kulturang patuloy na
yumayaman sa iba’t ibang anyo ng sining at pamamahayag. Isang masayang Kapaskuhan!

Amianan Balita Ngayon