ARAW NG MGA PATAY, PIYESTA RIN NG MGA MAPAGSAMANTALANG BUHAY KAYA MAG-INGAT

Ang Oktubre 30, Lunes, ay idineklara ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na isang special non-working day para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga botante na makilahok sa nasabing halalan. Dahil dito, isang tatlong-araw na mahabang bakasyon mula Oktubre 28 hanggang Oktubre 30 ang mangyayari na maaari pang magtagal ng hanggang siyam na araw hanggang Nobyembre 5, kung ikaw ay liliban at mag-leave sa trabaho ng Oktubre 31 at Nobyembre 3.

Ang Nobyembre 1 at 2 ay regular na holiday rin para sa paggunita ng Undas. Ibig sabihin nito ay mahaba-habang bakasyon din ang mae-enjoy ng pamilya para sa kanilang binabalak na bakasyon kung saan. Ang Araw ng Mga Santo o Todos los Santos ay isang importanteng araw sa maraming
Katolikong bansa at sa Pilipinas na siyang ikatlong pinakamalaking Katolikong bansa sa buong mundo, ito ay laganap na ipinagdiriwang. Ang Todos los Santos sa Pilipinas ay ipinagdiriwang katulad sa paraan na ginugunita sa iba pang dating kolonya ng Espanya.

Tuwing Nobyembre 1 ng bawat taon ay nagtutungo ang mga tao sa mga sementeryo sa buong bansa. Ginagamit din nila ang araw na ito upang isagawa ang isang pagsasamasama ng pamilya o “family reunion” kung saan ang magkakamag-anak ay nagtitipuntipon. Ang araw na ito ay puno ng selebrasyon at mga pagkain, mga pagdarasal at mga relisyosong tradisyon. Nagpapalipas din ng magdamag ang mga tao sa sementeryo upang magbigay-respeto sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Kilala ang mga Pilipino na mayroong malaking respeto para sa kanilang mga patay.

Bilang paghahanda sa Undas ay bibisita ang mga pamilya sa mga puntod ng kanilang mga ninuno bago ang araw ng mga patay upang maglinis sa paligid ng mga puntod, magkumpuni at magpintura. At sa mismong araw ay mag-aalay an mga pamilya ng mga bulaklak at kandila sa mga libingan at ang iba naman ay nag-aalay pa ng mga pagkain. Ang Undas ay isang magkahalong pag-alaala sa mga patay at isang masayang bakasyon.

Nagdadala ang mga pamilya ng maraming pagkain at inumin para sa kanilang mga patay na kamag-anak dahil naniniwala ang ilan na ang mga patay ay nakikisalo sa salo-salo kasama ang kanilang buhay na mga kamag-anak. Samantalang ang karamihan ay nagdadala ng mga pagkain direkta sa sementeryo, ang iba naman ay nag-iiwan din ng pagkain sa bahay sa mga altar para sa sinumang mga kamag-anak na hindi nailibing sa sementeryo.

Sa paglipas ng panahon ay nag-iiba na rin ang pamamaraan ng pag-alaala sa mga patay at dahil na rin sa mga hindi kanais-nais na nangyayari tuwing sasapit ang araw ng mga patay at Undas ay naging istrikto na rin ang mga awtoridad sa pagbisita ng mga tao sa mga sementeryo. Marami na ring ipinagbabawal gaya ng pagdadala ng matatalas na bagay, ang malalakas na musika at tugtog, mga nakakalasing na mga inumin at pati ang
mga pagsusugal.

Kapansin-pansin din ang mataas na mga krimen lalo na sa krimen laban sa mga ari-arian kung saan marami ang nabibiktimang mga bahay ng mga magnanakaw dahil sa lumuluwas at nagbabakasyon ang mga tao. Ang araw ng mga patay ay tunay na mas lalong piyesta ng mga buhay, na dumadagsa sa mga sementeryo upang magpiknik at kumain kasama ang kanilang mga mahal sa buhay.

Subalit sa paglaon ay tila naiiba na rin ang pangunahing dahilan ng ilan sa tuwing sasapit at araw na ito – ang magbakasyon at ginawagang dahilan na lamang ang Undas para magsaya. Subalit anuman ang iyong dahilan at balak sa panahong ito ng mahabang bakasyon ay huwag kaligtaan pakaingatan din ang mga sarili at aria-arian. Laging maging alerto at sigurihin mabuti ang bahay kung aalis at magbabakasyon upang huwag maging biktima ng mga mapagsamantalang buhay ngayong araw ng mga patay.

Amianan Balita Ngayon