DAKILANG PAGSILANG SA SABSABAN

BUKAS ang Dakilang Pagsilang sa sabsaban. Bukas, ating ipagdiriwang ang pinakamagandang kwento ng Sangkatauhan. Sa tingin, hindi lamang sa ganitong maluhong pagpupugay ang nangyari sa Bethlehem dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang pagsilang ng Banal na Sanggol ang siyang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng buong kamunduhan. Hindi ba’t sa ngalan ng pagmamahal sa sangkatauhan kusang loob na ibinigay ng Kanyang Diyos Ama ang naisilang na sanggol?

Iba’t ibang mukha ng pagsangayon sa hangarin ng Diyos Ama ang namayani — ang kay Birhen Inang Maria, ang kay Hose na siyang tumayong ama ng sanggol, at ang pinsan ni Maria na si
Elizabeth. Kaya naman, hindi maikakaila ang halaga ng pagsilang sa sabsaban. Naging buo ang langit at lupa bilang pagpugay sa ating Sanggol. Ang mga nagpapastol ng kani-kanilang mga tupa ay buong pakumbaba na bumaba sa kanilang mga pinagpapastulan upang bigyang dangal ang
pagsilang.

Maging ang Tatlong Hari ay nilakbay angh disyerto upang kanilang ihandog ang mga alay na
aginaldo. Ganyan ang kwento na tinaguriang pinakamaganda sa balat ng lupa. Dalawang libong taon na ang nakaraan, at sa panahon ng materyalismo, meron pa kayang halaga ang diwa ng
pagsilang sa sabsaban? Kabikabila ang dagsa ng mga tao sa mga tindahan upang pumili at bumili ngb maihahandog sa mga mahal sa buhay. Ang mga may kakayahan sa presyong nagpapagalaw ay hindi alintana ang hirap ng pagpili.

Ang mga dahop at walang kakayahan, kung ano na lamang ang mapagkakasya ng naipong halaga, bilang pagsunod sa nakagawiang kaugalian. Ganyan ang kwento na siyang namamayani ngayon.
Ewan kung sa kanilang pamimili ay naalala man lamang na ang Sanggol sa Sabsaban ang dahilan ng Kapaskuhan ating ipinagdiriwang ng lubuslubusan. Ewan kung sa mga tumatanggap ng aginaldo ay sumaklaw sa kanilang isipan ang kadahilanan ng kanilang natanggap.

Ang mensahe ng Pagsilang sa Sabsaban ay masasabing simbolo ng nararapat na pamumuhay sa
mundong ginagalawan. Dahil sa pagmamahal sa sangkatauhan, ang tao ay binigyang aginaldo ng ating Diyos Ama sa pamamaraang payak at simple lamang. Ito ay pagpapamalas na kababaang-loob na siyang kailangan sa panahong namamayagpag ang pagyayabanag. Ito ay nagpapakita rin na hindi kailangang maging marangya ang pagsilang ng isang hamak na sanggol upang ating
maunawaan na mahirap man, ating tanggapin ang pangyayari at ating piliin ang paraan ng pag-asenso sa ating sitwasyon.

Isang Maligayang Pasko sa lahat na ating ibinibigay bilang pagtanaw sa kwentong pinakamaganda at pinakamahalaga sa kasaysayan ng katauhan. Ating ipagdiwang ang Pasko sa Baguio ng may
pagmamahal, pagbibigayan at pagpapatawad sa isa’t isa. Ating iwaksi ang mga alitan sa buhay at sama-sama nating harapin ang bagong bukas ng may higit pang tiwala sa ating kakayahan. Iisa ang dahilan ng muling pagyakap sa hinaharap: mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating mga malalapit na kaibigan, at maging ang sinoman na ang puso ay binubuhay ng Kapaskuhan.
Mahal natin ang Baguio na siya nating tahanang pinaglalaanan ng marangal na pagsisilbi.
Harinawa ay maging liwanag ang ilaw na magpapakita ng landas ng kabutihan sa bawat isa.

Amianan Balita Ngayon