IBAGIW ’23: ISANG PARANGAL SA KULTURA AT SINING

MALIKHAIN ang buwan ng Nobyembre. Kahit hindi kaila na kailan lang ay ating insinabuhya ang alaala ng mga sumakabilang buhay tungo sa kawalang hanggan. Kahit na hanggang sa mga
lasalukuyang panahon, atin pa ring ninanamnam ang mga makulay na pagniniig at pakikiisa sa mga mahal sa buhay, gayong nasa ibang mundo na sila. Gumagabay, ating inspirasyon sa pagsuong
sa mga unos ng humahampas na hamon.

Ang paglikha ay salamin n gating kakayahang makaantabay sa agos ng buhay. At nitong Nobyembre, napasinayaan ang Ibagiw 2023. Ito an gating taunang pagdiriwang ng buhay hindi
lamang sa mahal na lungsod kundi pati na rin sa ating kanugnog na lalawigan sa rehiyong ating kinabibilangan, mula noon hanggang sa kailan pa man. Ganoon naman tayo dito sa lungsod na minamahal. Basta larangan ng kultura at sining, buong galak nating ibinibida kahit kanino pa man ang mga tinatamasang yaman ng lahi at lipi dito.

Kung ganyan na kahitik sa bunga ang dumaang panahon, hindi pa nagkasya upang masupil ang hangarin na muli at muli, mangibabaw ang kultura at sining na siyang pinag-uugatan ng ating yaman. Ngayong umuusad ang buwan ng Ibagiw, ating bigyang panahon ang mga sarisaring mga pagdiriwang upang muli at muli, masaksihan ng buong mundo kung gaano natin pinahahalagahan ang yamang namana sa ating mga ninunong atin lamang binigyang pugay ilang linggo lamang ang nakalipas.

Kaya saludo tayo sa mga manlilikha ng pagbabago, upang ang pagbabago mismo ang muling lumikha ng ng iba’t iba pang pamamaraan ng paggalang sa ating pagiging simula. Ang susunod na buwan ng Disyembre ang panahong siyang yayabong sa kasiyahan, siyang magbibigay ng higit
pang kulay, higit pang tunog, at higit pang kamamalasan ng pagdiriwang na tanging Pilipino ang dating, dahil na nga sa ang pinanggalingan ay ay mga namana sa ating nakaraang lahi at lipi.

Ngunit bago pa man ang Kapaskuha, meron pa tayong ipagbubunyi, ang Ibagiw, ang taunang pagdiriwang na tinaguriang Creative Festival ng Baguio. Ito ang buwan na iba’t ibang mga mukha ang ilalarawan upang magisnan at muling bigyang lakas ang hangaring hindi kailanman masusupil ang kulturang kinalakhan. Ngayong buwan ay muli na naman nating nanamnamin ang lumalagong kultura ng Baguio na kahit na ano ang panahon ay patuloy na namamayani at yumayabong pa.
Dahil na rin sa pang kusangloob na gawaing nagbibigay sigla sa kulturang katangi-tangi sa atin.

Sa mga pinagsanib-pwersa ng mga publiko at pribadong sektor, pasisinayaan ang pagdiriwang ng ating ingatyaman, ang iba’t ibang hugis at kaanyuan ng mga kulturang binubuhay bilang pamana ng nakaraang henerasyon at maisasalin naman sa mga susunod na tagapagmana. Kultura at sining – hindi ba’t ito na rin ang kinilala ng United Nations noong 2017, at ginawaran ang Baguio ng
pagpupugay bilang Creative City for Crafts and Folk Arts? Ang tinaguriang Crafts ay ang mga gawain ng mga tagaBaguio na alagad ng sining at paglikha.

Nandyan ang weaving, metalcraft, silvercraft, woodworks at iba pang mga nililikha na kung saan ang ating mga manlilikha ay walang humpay sa pag-gawa ng kanikanilang mga obra upang ipamalas ang natatanging kakayahan at pagiging malikhain. Ang kanilang mga produkto ay nagkaroon na nga ng tinatawag na global status– hindi lamang sa mapanuri at kadalasan ay pinagtatawanan konsepto ng Man in the Barrel, kundi pati na rin sa mga likhang maka-sining at sumasalamin sa katauhan ng Baguio.

Ngayong buwan, ating muling magkakapit-bisig na ihayag ang likhang Baguio na mararamdaman sa mga obrang iniaalay sa makasaysayang pagdiriwang ng Ibagiw 2023. Maki-ibagiw. Likhang Baguio ng taga-Baguio. Dito lamang sa Baguio muling mamamalas at magpapamanga. Isang malugod na pagpupugay at pagbibigay dangal sa nagsasagawang ibandila ang henyo ng Ibagiw
– gawa ng taga-Baguio para sa mundo ng kulturang patuloy na yumayaman sa iba’t ibang anyo ng sining at pamamahayag.#

Amianan Balita Ngayon