KAPASKUHAN

Paskung pasko na. saan mang dako maibaling ang paningin. Ramdam na ramdam na nga ang
Kapaskuhan sa simoy ng malamig na hanging ngayon ay dumadausdos sa atin. Hudyat na ilang araw na lamang – labinlimang araw –ay atin ng ipagdiriwang ang Pagsilang ng Dakilang Mananakop. Kaya naman, ngayon pa lamang, ay bumubugso ang ligaya at galak saan man pumaroon. Hindi maitatanggi na ngayon pa lamang, hindi na magkadaugaga ang sambayanan na maging maagap sa paghahanap ng maireregalo sa mga mahal sa buhay.

Pati nga mga kaibigang hindi nasisilayan noon pa man, biglang naaalala, biglang bumabalik sa pananaw na tanging ang himig ng hanging Paskong-Pasko ang makapagbibigay ng kasayahang ganap at buongbuo. Ating pinaglalanan ng kakaibang panahon ang mga sari-saring mga pagdiriwang upang muli at muli, masaksihan ng buong mundo kung gaano natin pinahahalagahan ang yamang dulot ng Dakilang Pagsilang. Ang sabi nga ng isang TV station, Pasko ang siyang pinakamagandang kwento n gating buhay.

Atin ng idagdag na ang pagsilang ng Banal na Sanggol ang siyang pinakamakabuluhang kaganapan sa kasaysayan ng mundo. Sa yugtong ito ng panahon, ating bigyang galang ang mga manlilikha ng
pagbabago, upang ang pagbabago mismo ang muling lumikha ng ng iba’t iba pang pamamaraan ng pag-galang sa ating pagiging pinagmulan. Atin itong isambulat ng buong pagmamalaki, dahil pinaglaanan ang yaman na ito ng masusi at marubdob na pagnanasa.

Ang kapaskuhan ang panahong siyang yayabong sa kasiyahan, siyang magbibigay ng higit pang kulay, higit pang tunog, at higit pang kamamalasan ng pagdiriwang na tanging Pilipino ang dating,
dahil na nga sa dahilang ang ating pinanggalingan ay mga namana sa ating nakaraang lahi at lipi.
Nararapat lamang na ating muling sinariwa ang buhay, atin muling ipagbunyi ang kakayahang hindi ginugunaw ng ano pa man.

Atin muling ipamalas ang iba’t ibang mga mukha ng paglalarawan. Atin muling gisnan at bigyang mulat ang kakaibang lakas na kailanman ay hindi masusupil ang kulturang kinalakhan. Kultura at sining – ito ang mga nagpanday sa ating lumalagong katauhan, na kahit na ano ang panahon ay patuloy na namamayani at yumayabong pa. Dahil na rin sa kusang-loob na gawaing nagbibigay sigla sa kulturang katangi-tangi sa atin.

Sa mga sumusunod na panahon, ating muling magkakapit-bisig na ihayag ang likhang Baguio na
mararamdaman sa mga obrang iniaalay sa makasaysayang pagdiriwang ng Ibagiw. Likhang Baguio ng taga-Baguio. Dito lamang sa Baguio na muling nagpamalas at nagpamangha. Anihin ang ipinaaalam ng Kapaskuhan. Isang malugod na pagpupugay at pagbibigay dangal sa nagsasagawang
ibandila ang henyo ng Ibagiw– gawa ng taga-Baguio para sa mundo ng kulturang patuloy na yumayaman sa iba’t ibang anyo ng sining at pamamahayag. Isang masigabo at napakasayang Kapaskuhan sa lahat!

BAGUIO HANDA KA NA BA?

"TINIK"

Amianan Balita Ngayon