ANG PAGPAPAKAMATAY NG MAG-AARAL AY HINDI BIRO

Kung iisipin ay tunay na nakakaalarma ang inilabas na pahayag ng Department of Education (DepEd) kamakailan kung saan ayon sa kanilang ulat ay mayroong 404 mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan ang nagpakamatay noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 na nakaapekto sa kalusugang mental ng mga estudyante. Nalaman pa sa isinagawang public hearing ng Sebate committee on basic education na maliban sa mga nagpakamatay ay mayroong 2,147 estudyante ang nagtangkang kitilin ang sariling buhay at 775,962 na mag-aaral naman ang humingi ng guidance counseling noong taong 2021, ito ay sa 28 milyong populasyon ng mga mag-aaral sa buong bansa.

Ang 775,962 na estudyanteng humingi ng pagpapayo o guidance counseling ay halos 2.85 porsiyento ng populasyon at sa 60,157 paaralan sa bansa ay mayroon lamang 16,557 guidance officers kung saan 2,093 lamang nito ang registered guidance counselors. Hindi ito tumatama sa hinihingi at rekomendadong ratio na isa sa bawat 250. Lumalabas, ang 2,093 na guidance counselors sa 28 milyon ay bale isa sa bawat 13,394 – napakalaking agwat. Sinasabing ang paaralan ay ikalawang tahanan ng mga estudyante at ang mga guro ay mga pangalawang magulang. Kung tutuusin, minsan kung di man kalimitan ay mas malaki ang oras ang inilalagi ng mga mag-aaral sa mga paaralan kaysa sa sarili nilang mga tahanan.

Ilang pangunahing dahilan ng pagpapakamatay ng mga estudyante ang natukoy, pagbully ng kapuwa mag-aaral (ang bullying ay hindi lamang pisikal kundi maging sa social media), pagbagsak sa klase, kahirapan at problema sa pamilya, isyu sa pag-ibig at iba pa. Sa ganitong mga pagkakataon ay lubhang kailangan ng mga batang mag-aaral ng ibayong paggabay, atensiyon at malasakit. Dahil sa pangamba sa tumataas na bilang ng mga nagpapakamatay na estudyante
at sa kakulangan ng mga programa ukol sa kalusugan ng pag-iisip at mga eksperto sa kalusugang mental ay ipinila ang Senate Bill No. 279 o ang Basic Education Mental health and Well-Being Promotion Act na layong palakasin ang pagsulong at paghahatid ng mga serbisyong kalusugang mental sa edukasyong elementarya.

Inilunsad din ni Vice President at DepEd Secretary Sara Z. Duterte ang programang MATATAG:
Bansang Makabata, Batang Makabansa, upang itakda ang bagong direksiyon ng ahensiya at mga stakeholder sa paglutas ng mga hamon sa basikong edukasyon. Isusulong daw ang pinahusay na sistema sa pag-aaral sa bansa para sa bawat isang bata. Ang MATATAG ay magkakaroon ng apat na kritikal na bahagi: MAke the curriculum relevant to produce competent and job-ready, active, and responsible citizens;TAke steps to accelerate delivery of basic education facilities and services;TAke good care of learners by promoting learner well-being, inclusive education, and a positive learning environment; at Give support to teachers to teach better.

Kasama sa pangunahing hakbang ay ang pagpapahusay ng kurikulum sa pagtutok sa mahahalagang kasanayan at pagtatanim ng mga kakayahan sa kapayapaan, pagtatayo ng matitibay na mga gusali at silid-aralan, pagpapalakas sa inclusive education programs, pagtataguyod para sa karagdagang mga benepisyo ng mga guro, at pagbibigay ng professional development programs, at iba pa. Ang isang pagpapakamatay ng estudyante ay labis-labis na at ang tumataas na bilang nito ay totoong nakakaalarma at ang pagresolba sa mga hamon ay hindi makukuha sa magdamagan lamang at ng iisa o iilang tao lamang. Ito ay sama-samang mapagtatagumpayan – mula sa pamilya hanggang paaralan kasama ang kinauukulang mga stakeholders. Ang pagpapakamatay ng isang mag-aaral ay hindi biro.

Amianan Balita Ngayon