“HEALTHY DIET GAWING AFFORDABLE FOR ALL”

Ang Hulyo ay National Nutrition Month sa Pilipinas at isang panahon upang tumutok sa pagkain ng malusog at pagbuo ng katatagan laban sa malnutrisyon. Ang malnutrisyon ayon sa National Nutrition Council (NNC) ay isang malalang problema sa bansa kung saan ayon sa NNC ay nasa isa sa tatlong batang Pilipino na nasa baba ng limang taong gulang ay bansot, ibig sabihin ay napakaliit nila para sa kanilang edad. Ang pagkabansot ay maaaring magdulot ng ilang malubhang problema sa kalusugan gaya ng kapansanan sa pag-unlad ng pag-iisip, at mataas na panganib ng malalang mga sakit sa kalaunan ng buhay.

Ang buwan ng Hulyo ay itinalagang Nutrition Month sa bisa ng Presidential Decree 491 o ang Nutrition Act of the Philippines noong 1974 upang lumikha ng mas malaking kamalayan sa kahalagahan ng nutrisyon. Ang tema para sa pagdiriwang sa taong ito ay “Healthy Diet Gawing Affordable For All,” na sesentro na gawing mas madaling makuha ang mga malusog na pagkain upang tumulong na mapahusay ang kalusugan at kapakanan ng mga tao sa buong Pilipinas. Ayon sa NNC, nasa 35 porsiyento o apat sa bawat 10 mga pamilyang Pilipino sa bansa ang hindi nakakakain ng malusog at may nutrisyong pagkain.

May ilang mga dahilan kung bakit pangkaraniwan ang malnutrisyon sa Pilipinas, una na dito ang kahirapan na hindi kayang ibigay sa kanilang mga anak ang isang malusog na pagkain. Isang dahilan pa ay ang kakulangan makakuha ng malinis na tubig at sanitasyon na hadlang sa mga tao na makakuha ng kinakailangang sustansya. Iniulat ng 2021 Expanded National Nutrition Survey (ENNS) na 13.8% lamang na mga bata 6-23 buwang gulang ang nakakatanggap ng minimum acceptable diet para sa kanilang lubos na paglaki at pag-unlad. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng pagkain at walang lubay na mga hamon sa ekonomiya, ang gawing abot-kaya ang mga malusog na pagkain ay kritikal sa pagharap sa malnutrisyon na nakakaapekto sa 26.7% o 3.2 milyon batang Pilipino.

Ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023-2028 na inilunsad sa panahon ng Nutrition
Month ay pagagandahin ang food security component sa pagsusulong ng consumer demand
para sa mas malusog na mga pagkain at palalakasin ang paghahatid ng mga interbensyon na
mapahusay ang access sa sapat, angkop sa edad, nutrient-dense diverse, ligtas at napapanatiling
mga diyeta. Ang programa sa pagbawas sa kahirapan na Batang Busog Malusog (BBM) na ilulunsad
ngayong Hulyo ay nakikinitang kunin ang tulong ng pribadong sektor. Hihikayatin ang malalaking kumpanya at negosyante na tumulong sa programa bilang mga corporate social responsibility nila umampon ng isang public school sa kanilang nasasakupang lugar.

Ang pabawas ng kahirapan ay patas at makatarungan lamang ay isa sa pangunahing mga programa
ng administrasyong Marcos, kung saan prayoridad ng programang BBM ang mga mag-aaral na
nahahadlangan ang mga kakayahan sa pag-aaral dahil sa malnutrisyon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong Marso, ang stunting rate sa mga batang edad 0 hanggang 2 buwan ay nanatili sa nakaraang 10 taon sa 21.6 porsiyento habang 12.3 porsiyento ng mga batang edad 0 hanggang 23 buwan ay underweight o kulang sa timbang. Sa nakababahalang paglala ng malnutrisyon at kawalan katiyakan sa pagkain sa bansa, ang kampanya sa nutrisyon ay may mahalagang papel sa pagbibigay kaalaman sa mga tao at komunidad tungkol sa kahalagahan ng isang mahusay na balanseng diyeta.

Kung abot-kaya ng mga tao ang masustansiyang pagkain at malusog na diyeta ay mas malamang na magiging malusog sila na mapapahusay ang pagiging produktibo, gagandang edukasyon, at
pangkalahatang kapakanang panlipunan at ekonomiya. At higit sa lahat, ang bawat bata ay may Karapatan sa sapat na nutrisyon dahil ang mabuting nutrisyon ay ang pundasyon ng kaligtasan ng bata, paglaki, at pag-unlad. Mapapabuti ang kanilang pag-aaral, maglaro na normal at makilahok sa kanilang komunidad at malalagpasan ang sakit at krisis kung sila’y malusog.

Amianan Balita Ngayon